Free

Alessandro Marchi / The Inequality Walk

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gøteborggata 1

1 Gøteborggata

0566 Grünerløkka

Norway

View Map

Event description
Bli med kunstner Alessandro Marchi på «The Inequality Walk» / Join artist Alessandro Marchi on his «The Inequality Walk»

About this Event

I prosjektet Critical Walks ser Alessandro Marchi på hvordan man kan utforske en by til fots ved å oversette statistisk materiale til ruter for byvandringer. Datamaterialet er hentet fra Statistisk Sentralbyrå og viser til forskjeller i sosial-, kulturell- og økonomisk bakgrunn blant Oslos befolkning. Prosjektet undersøker byen gjennom statistisk data og gjennom individuelle, sanselige erfaringer og observasjoner.

Gjennom byvandringene søker Marchi å forene disse to ulike måtene å forstå verden på. Selv om vandringene er stedsspesifikke, har undersøkelsesmetoden overføringsverdi til andre byer og kontekster.

I utstillingsperioden vil publikum bli invitert med på én unik vandring hver uke, med ulike innfallsvinkler til det statistiske materialet og på forskjellige steder i byen. Vandringene under Høstutstillingen blir ledet av kunstneren. Samtalen foregår på engelsk og blir dokumentert for å danne grunnlaget for den videre utviklingen av prosjektet.

Vandringene er tilgjengelig på Marchis nettside, og man kan når som helst velge å gjennomføre en av rutene alene eller sammen med andre.

Vandringen er på 1,6 km og ca 19 min.

Mer info om vandringen kan leses på: https://studiomarchi.cargo.site/Inequality-Walk

Grunnet smittevern er forhåndspåmelding nødvendig og antall deltagere begrenset til 15 personer per vandring.

//

Critical Walks looks at ways to explore a city on foot, translating statistical data into walkable paths. The central theme is the relationship between the body in dialogue with urban texture. It is about the consolidation of objective data with subjective observations. It aims at understanding and questioning critical aspects within the city of Oslo, such as immigration, inequality, and aging, through walking experiments and conversations. It is cite-based, but it develops a method of investigation that can be recontextualised in any other city, at any other time.

From the statistics presented by the Norwegian Statistics Office (SSB), Alessandro translated data into walkable paths. During the period of Høstutstillingen it will be possible to experience them in small groups together with the artist. Each week the audience will be invited to join on a different walk.

Each walk will be presented through the relevant statistics, a meeting time and a set of coordinates/address. The public will then be able to gather at the established meeting point. Each walk is going to be a different experience and it is quite unpredictable what the group is going to encounter. The walks will be documented with different techniques and will contribute to the further developing of the project. The conversation will be in english.

The walk is 1,6 km and around 19 min.

More info can be found here: https://studiomarchi.cargo.site/Inequality-Walk

Please pre-register in order to attend the event due to infection tracking. The number of participants of each walk is set to 15 people.

Share with friends

Date and Time

Location

Gøteborggata 1

1 Gøteborggata

0566 Grünerløkka

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved