Free

ahti Connect: 'Sociale data: Resultaten uit het verleden als garantie voor...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Amsterdam Health & Technology Center

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam-Zuidoost

Netherlands

View Map

Event description

Description

Donderdag 29 november 2018 van 15:30 - 18:00 uur is de 10e ahti Connect in het Amsterdam Health & Technology Center (AHTC) aan de Paasheuvelweg 25 te Amsterdam. Het thema is 'Sociale data: Resultaten uit het verleden als garantie voor de toekomst?'

Programma
15:30 - 16:00 Inloop (Koffie, thee etc.)
16:00 - 16:05 Introductie (ahti)
16:05 - 16:25 Duco Stuurman (Gemeente Amsterdam)
16:25 - 16:45 Levi van Dam (Garage2020)
16:45 - 17:00 Vragen en Discussie
17:00 - 18:00 Netwerken (Drinks & Snacks)

Sprekers
* Duco Stuurman is Stedelijk directeur Sociaal bij de gemeente Amsterdam. Onder zijn leiding wordt onder andere een datawarehouse ingericht waar alle informatie van de gemeente bij elkaar wordt gebracht om beleid beter te kunnen onderbouwen op basis van real-world evidence. Een van de projecten hierin is Zicht en Grip op Sociaal.

* Levi van Dam is kwartiermaker bij Garage2020, Spirit jeugd- & Opvoedhulp. Als kwartiermaker innovatie richt Levi zich op het signaleren, erkennen en initiëren van nieuwe groei innovatie. Nieuwe groei innovatie zijn nieuwe marktcombinaties waarmee een huidige Spirit-doelgroep geholpen kan worden of het zijn nieuwe werkwijzen om nieuwe doelgroepen te helpen.

Waar gaat het over?
Data is in toenemende (digitale) hoeveelheden beschikbaar. De toegankelijkheid en de gebruiksmogelijkheden groeien, waardoor veel nieuwe toepassingen mogelijk zijn. De interesse in data gedreven werken groeit, ook bij overheden. Data kan worden ingezet bij het oplossen van vraagstukken, maar ook bij het stroomlijnen van (interne) beleids- en communicatieprocessen.

Gemeente Amsterdam, Cluster Sociaal
De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Het Cluster Sociaal is zo ingericht dat het optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers in verschillende fasen en facetten van hun leven.

Zicht en Grip op Sociaal
Ahti werkt nauw samen met het Cluster Sociaal, zoals bij het project Zicht & Grip op Sociaal. Dit is een initiatief van het organisatieonderdeel Onderwijs, Jeugd en Zorg. Momenteel is er onvoldoende sturingszekerheid over voorzieningen in het Amsterdamse sociale domein.

De ambitie is dat de organisatie informatie gestuurd, ofwel data gedreven, gaat werken. Onderdeel van deze ambitie is informatie gestuurde beleidsontwikkeling. Hieronder wordt verstaan: ‘Het continu proces waarin op basis van concrete beleidsvragen interne en externe data-bronnen in samenhang geanalyseerd, onderzocht en vertaald worden naar vernieuwd beleid.’

Garage2020
Garage2020 is een netwerk van werkplaatsen om vraagstukken binnen de jeugdhulp vanuit een andere invalshoek te bekijken. Zij definiëren en ontrafelen bestaande problemen en komen met nieuwe oplossingen. De Garage-leden hebben verschillende achtergronden in de zorg of juist daarbuiten. Het doel is om jongeren en gezinnen een kansrijk leven te bieden door in hun belevingswereld radicaal nieuwe oplossingen te creëren en daarmee jeugdhulp overbodig te maken.

Waarom ahti Connect?
Ahti Connect is een tweemaandelijks netwerkevent dat wetenschappers, zorgprofessionals, ondernemers en beleidsmakers uit de zorg bij elkaar brengt. Twee sprekers uit verschillende gebieden gaan met elkaar de discussie aan en delen hun kennis over een thema op het gebied van zorg, data, technologie en ondernemerschap. Een inspirerende manier om nieuwe kennis op te doen, uw netwerk te vergroten en ahti te leren kennen.

Komt u ook?
Toegang voor dit event is gratis. Let op: Het event is in het Nederlands. Het aantal deelnemers is beperkt, dus meld u snel aan
! Wij zien u graag op donderdag 29 november! Locatie: AHTC, the Amsterdam Venture Studios - The Garden in Toren C5.

Save the date!
De volgende ahti Connect vindt plaats in januari. Wilt u op de hoogte blijven van deze en andere ahti activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via onze website op de homepage
www.ahti.nl.

Share with friends

Date and Time

Location

Amsterdam Health & Technology Center

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam-Zuidoost

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved