Waipahu, HI

AHA Site Visit to Hawai'i Plantation Village