Aging Ecosystem Drivers 2021

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
קהילת החדשנות מתניעה שנת פעילות חדשה! באירוע יחולקו פרסי גליקמן למיזמים נבחרים

About this event

לינק לאירוע בזום כאן

בואו לפגוש את האנשים, ללמוד על העשייה ועל הנושאים שיהוו את מנועי הצמיחה של החדשנות בזִקנה

מפת הדרכים להזדקנות מיטבית בישראל

מדדים ומהלכים מרכזיים לשנים הבאות - יוסי היימן, מנכ"ל אשל ג'וינט-ישראל

סשן עבודה פעיל בהשראת מדדי הזדקנות מיטבית

אילו הזדמנויות ופעילויות מחכות לכם בקהילה ואיך תוכלו לקחת חלק כבר מחר בבוקר

פאנל מומחים

מה עתידים להיות מנועי הצמיחה בתחום בשנת 2021 ומה המגמות המרכזיות בשוק המקומי והעולמי

המקום שלכם להציג שאלות למומחים, בהנחיית אופיר בן נתן, טכנולוגיות בשירות הזִקנה, ג'וינט-אשל

פרטים על המציגים בפאנל בלינק זה

הפסקת נטוורקינג

חלוקת פרס גליקמן לצוותים הזוכים

!הצבעת הקהל על המקום השלישי

mfriedman@ashoka.org | 054-7880630

Date and time

Location

Online event

Organizer Aging IL קהילת

Organizer of Aging Ecosystem Drivers 2021

הקהילה קמה כדי לקדם ולהאיץ גיבוש פתרונות לאתגרי ההזדקנות כעת ובעתיד, באמצעות פיתוח אקו-סיסטם חדשני בתחום. לקהילה שותפים ג'וינט ישראל-אשל, קרנות הביטוח הלאומי, הכוורת וארגון אשוקה ישראל

במסגרת הקהילה נפעל כדי להפגיש בין כלל בעלי העניין הרלוונטיים לתחום אתגרי הזִקנה: יזמים, משקיעים, רעיונאים, מפתחים, חוקרים, ארגונים מהמגזר העסקי והחברתי, גורמי ממשל וקובעי מדיניות וכמובן נציגי האוכלוסיה המבוגרת

Save This Event

Event Saved