Kč74,462.19

Agile Recruiter (AR22)

Actions and Detail Panel

Kč74,462.19

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Bratislava

staré mesto

0 Bratislava

Slovakia

View Map

Event description
Hľadanie talentov v agilnom svete je tímový šport. Ako by mali náboroví pracovníci postupovať, aby prilákali viac lepších talentov?

About this event

Tento kurz sa zaoberá dedičstvom zvyklostí v procese náboru a mylnými predstavami nahromadenými v mysliach organizácií. Tie bránia organizácii v prístupe k najlepším talentom a v ich prilákaní do organizácie.

Jazyk: Tento kurz je v slovenskom jazyku. V prípade, že si želáte absolvovať tento kurz v angličtine alebo španielčine, kontaktujte Aguarru pred zakúpením.

Poznámka: Toto je uzavrený kurz v rámci jednej organizácie. Cena je za skupinu do 8 účastníkov.

Ste to vy?

 • Hľadáte talenty pre Vašu organizáciu a na Vaše inzeráty nikto nereaguje?
 • Ľudia reagujú na Vaše pracovné inzeráty, ale nespĺňajú vaše kritériá?
 • Našli ste vhodného kandidáta, ale nedarí sa vám uzavrieť dohodu?
 • Privádzate dobrých kandidátov, ale máte pocit, že organizácia si neváži Vašu prácu?
 • Zvyšok organizácie reaguje pomaly alebo nespolupracuje, takže prichádzate o mnoho nových možných zamestnancov?
 • Máte záujem radikálne zlepšiť kvalitu náborového procesu a hľadáte inovatívne nápady?
 • Pozorujete rastúci dopyt po "agilných" profesiách. A nie ste si istí, čo presne to pre Vás znamená?
 • Chcete zo svojej organizácie urobiť lepšie miesto pre špičkové talenty a hľadáte inšpiráciu?

Vstúpili sme do éry, keď znalosti tvoria hlavný rozlišovací prvok medzi organizáciami a stávajú sa konkurenčnou výhodou. Získavanie, vytváranie a šírenie znalostí v rámci celej organizácie je základným princípom každej agilizácie, alebo zavádzania agilného prístupu.

Budovanie znalostí sa začína náborom správnych ľudí. Jednoducho najlepšie talenty, ktoré dokážete nájsť a ktoré si môžete dovoliť. Je potrebné ich efektívne zapracovať a vytvoriť prostredie, v ktorom sa dokážu angažovať a budú motivovaní. Len tak môžu naplno využiť svoje schopnosti a odborné znalosti. Nie je to samostatná aktivita, krok v procese alebo transakcia. Nábor je tok činností, ktorý sa dotýka viacero zainteresovaných strán. A tie musia intenzívne spolupracovať.

Náborový proces ktorý pozorujeme v mnohých organizáciách však degradoval na úroveň, keď už nie je schopný prilákať špičkové talenty. K prekvapeniu mnohých sa práve náborár stal hlavnou prekážkou vo dverách spoločnosti. Namiesto prívetivého úsmevu stojí na stráži, aby zabránil vstupu talentov do Vašej spoločnosti. Ako sa to stalo a prečo sa tak deje?

Cieľom tohto kurzu je pomôcť ľuďom v personálnych oddeleniach. Budeme diskutovať o zmenách, ktoré agilné organizácie zavádzajú pri nábore zamestnancov. A následne aj ich dopady na náborárov. Zmeny budeme skúmať z rôznych uhlov pohľadu, aby sme pochopili, aký pozitívny vplyv môžu priniesť. Budeme diskutovať o tom, ako kandidáti postupujú na svojej kariérnej ceste. A prečo je nevyhnutné pre správne nastavenie vzájomných očakávaní o tom vedieť. Na záver vám poskytneme inšpiráciu, ako zlepšiť Váš spôsob náboru a proces prijímania zamestnancov. Pomôže vám stať sa úspešnejšími pri najímaní tých správnych talentov a prekonať konkurenciu.

Učiť sa budete formou prednášok, riadenej diskusie a tímovej spolupráce v malých skupinách.

Tento kurz je určený pre:

 • náborových pracovníkov, manažérov ľudských zdrojov, manažérov pre nábor alebo lovcom talentov pre organizácie s vysokým podielom znalostí,
 • vyšší a stredný manažment, ktorý sa cíti bezradný z dôvodu nedostatku talentov.

Kurz obsahuje:

 • Čo je agilná organizácia a aké sú jej atribúty?
 • Spoločnosť vytvárajúca znalosti pre podnikanie založené na znalostiach v podmienkach VUCA.
 • Vplyv rozmanitosti talentov na kreativitu, inovácie, stratégiu a udržateľnosť.
 • Hranice a neviditeľné deliace čiary.
 • Riadenie, motivácia a zapojenie talentov..
 • Sieťová organizácia, dynamické Plug & Play štruktúry a virtuálne tímy.
 • Náborový proces v ére Agile.
 • Kto je to náborár?
 • Gemba pre náborárov.
 • Nábor talentov ako tímový šport.
 • Marketing k zdrojom talentu & komunikácia v inzercii pracovných miest.
 • Lov na talenty - 10 dôvodov, prečo náboroví pracovníci nemôžu žiadne nájsť.
 • Typické chyby a ako sa im vyhnúť.
 • Pracovné aliancie a alternatívne pracovné vzťahy - Poznajte svoju ďalšiu prácu!
 • Inovácie a inšpirácia.

Čo sa v kurze naučíte?

 1. Dozviete sa, čo je to agilná organizácia, akým výzvam čelí a ako môže náborový pracovník priniesť hodnotu.
 2. Dozviete sa, prečo sa znalosti stávajú kľúčovým konkurenčným diferenciátorom a ako súvisia s motiváciou a očakávaniami technických a kreatívnych ľudí.
 3. Naučíte sa nanovo objaviť spôsob, akým organizácia pristupuje k rezervoáru talentov a ako ho obnovovať.
 4. Naučíte sa byť lídrom náborového procesu tak, že prizvete kľúčové zainteresované strany, aby sa aktívne plnili svoje roly.
 5. Naučíte sa uniknúť stereotypom, myslieť out of the box & vytvoriť si vlastnú cestu..

O školiteľovi – Michal Vallo

Michal je prvý Scrum Master v Českej republike, zakladateľ agilnej komunity, agilný ambasádor a inovátor v oblasti manažmentu. Pracoval ako manažér vo viacerých organizáciách. Teraz pomáha manažérom a vlastníkom organizácií stať sa lepšími lídrami a inovovať ich organizácie. Michal získal magisterský titul v odbore elektrotechnika na Žilinskej univerzite, a titul MBA v päťročnom programe na Open University Business School v Milton Keynes vo Veľkej Británii.

V roku 2008 Michal ako výkonný riaditeľ viedol prvú agilnú transformáciu organizácie v Českej republike. Je zakladateľom Aguarry, poprednej vzdelávacej organizácie vo východnej Európe, a pôsobí medzinárodne ako konzultant, školiteľ agilných techník a kouč. Inicioval Agilia - sériu agilných konferencií, kde pracoval ako kurátor, overovateľ obsahu a inovátor. Jeho konferencia Agilia patrí podľa americkej webovej stránky TechBeacon medzi 20 najlepších agilných konferencií na svete. V roku 2013 Michal splnil vstupné požiadavky Scrum Alliance a požiadal o licenciu Certified Scrum Trainer. Neskôr svoju žiadosť stiahol na protest proti zmene tohto hnutia na priemysel predaja certifikátov. Teraz je nezávislým agilným odborníkom, ktorý pracuje v mnohých odvetviach a krajinách.

Share with friends

Date and time

Location

Bratislava

staré mesto

0 Bratislava

Slovakia

View Map

{ _('Organizer Image')}

Organizer Aguarra, s.r.o.

Organizer of Agile Recruiter (AR22)

We have introduced Agile methods to Czech Republic. We provide Agile coaching and mentoring to leaders in organizations, organize trainings, meet-ups and conferences on all aspects of agility. Our solutions includes:

 • Agile Management & Leadership
 • Agile Transformation of Organizations
 • Coaching Agile Coaches, Teams, Scrum Masters
 • Mentoring Managers and Leaders
 • Facilitation Meetings and Events in Scrum
 • Training Scrum, Kanban, and other methods for Builsing Agilie Organizations

Save This Event

Event Saved