Gratis

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

ÅF AB

4 Hallenborgs gata

211 74 Malmö

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

Bli klok på ekosystemtjänster – så kan din organisation arbeta

Förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster har lyfts som ett lika stort hot mot vår framtid som klimatförändringarna. När antalet arter minskar försämras dels ekosystemens möjlighet att återhämta sig och hantera förändringar, dels kapaciteten att leverera ekosystemtjänster, det vill säga nyttor för oss människor.

Nu har du chansen att lära dig mer om biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt hur man kan skapa affärsnytta inom detta område. NMC har bjudit in föreläsare som reder ut begreppen och förklarar varför dessa frågor är så viktiga för vår framtid och överlevnad. De berättar också om hur de arbetar med att stödja och stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i sina företag. Som avslutning genomför vi en workshop där alla deltagare får chansen att diskutera sin organisations vision och väg framåt gällande ekosystemtjänster.

NMC har nöjet att presentera följande talare:

Jenny Nordius Stålhamre, landskapsarkitekt, White Arkitekter. Hon arbetar med att skapa attraktiva och funktionella utemiljöer på och i anslutning till bostäder, kontor och vårdbyggnader. Jenny har under flera års tid arbetat med hur man kan skapa mer biodiversitet i staden genom att utveckla stadens grönska. Hon ska berätta om vilka värden grönskan kan skapa, det vill säga vilka ekosystemtjänster vi kan dra nytta av.

Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg, Parkering Malmö. Maja fokuserar på bolagets satsning på växtväggar på parkeringshus i Malmö och vilka värden det skapar för Malmöborna och för bolaget.

Anna Andersson, miljöstrateg, Sysav. Sysav har ett stort antal avfallsanläggningar runt om i södra Skåne som på olika sätt bidrar till en hållbar resurshantering i regionen, men som också kan påverka olika former av ekosystemtjänster. Anna berättar om det arbete som nyligen påbörjats i syfte att skapa mer medvetenhet kring hur verksamheten kan jobba med ekosystemtjänster som ligger i linje med den befintliga verksamheten.

Detta seminarium vänder sig främst till dig som är VD, hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg eller likande, fastighetsansvarig, produkt- eller affärsutvecklare. Bjud gärna med även andra kollegor som är intresserade av ämnet. Varmt välkommen!

Övrig information

Sista anmälningsdag: 8 december 2019

Deltagare: Seminariet endast öppet för NMC-medlemmar.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt.

Bli medlem i NMC - anmäl ert intresse här!

Avbokning: Vid förhinder ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt så att vi kan ge din plats åt någon annan!

Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45. Du kan också kontakta Åsa Abrahamsson (NMC:s kansli i Syd) tel. 010 505 69 21 eller e-post asa.abrahamsson@afconsult.com.


NMC Arkiv

Efter eventet kommer vi att lägga upp allt material, talarpresentationer, relevanta länkar och eventuell webbinspelning i NMC Arkiv. Där hittar du även material från tidigare event och seminarier. Observera att NMC Arkiv endast är tillgängligt för medlemmar och att du därför måste logga in för att komma åt materialet.

Dela det här eventet med dina vänner

Tid

Plats

ÅF AB

4 Hallenborgs gata

211 74 Malmö

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved