Free

Action Days: Fokus innovationer för ett hållbart byggande

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Våra Demo days blir Action days!

About this event

Vi på Sustainable Innovation vill fokusera på att presentera konkreta resultat från våra projekt men också ge våra medlemmar stöd att implementera dem i sina egna affärer. Lite mer Action helt enkelt!

Under det här eventet fokuserar vi på innovationer för ett hållbart byggande och ger insyn och kunskap om två olika projekt och dess resultat. Sprid gärna inbjudan till de personer inom era organisationer som kan vara intresserade.

Ytterväggar med förbättrad energiprestanda

Vi presenterar den handledning och affärsmodell kring upphandling av tilläggsisolering som har potential att öka energiprestandan och minska kostnaden vid fasadrenovering. Resultatet är framtaget i en teknikupphandling tillsammans med Sveriges Allmännytta, Telge Bostäder, HBV och KTH.

Presentationen hålls av Sveriges Allmännytta.

Presentationen är relevant för de som är ansvariga inom projektering, projektledning, bygg, inköp och upphandling inom era organisationer.

Klimatberäkningsmetodik för bygg- och anläggningsbranschen

Vi presenterar klimatberäkningsmetod, utbildning för beräkning, redovisning och uppföljning som vi tagit fram inom ramen för den lokala färdplanen (LFM30). Den är till för att på både projekt- och företagsnivå leda verksamheterna mot klimatneutralitet och på längre sikt ett klimatpositivt byggande.

Presentationen hålls av LFM30.

Presentationen är relevant för de inom era organisationer som ansvarar för beräkning, uppföljning och redovisning av er och era projekts klimatpåverkan både på lednings- och projektnivå.

Date and time

Location

Online event

Organizer Sustainable Innovation

Organizer of Action Days: Fokus innovationer för ett hållbart byggande

Save This Event

Event Saved