Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Abertawe - Sesiwn Cyfnewid Ymarfer ar Ofal Preswyl i Blant/ Practice Exchange Event on Residential Child Care- Swansea

Gofal Cymdeithasol Cymru / Social Care Wales

Thursday, November 7, 2019 from 9:30 AM to 2:00 PM (GMT)

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
Ticket Sold Out Nov 4, 2019 Free  

Share Abertawe - Sesiwn Cyfnewid Ymarfer ar Ofal Preswyl i Blant/ Practice Exchange Event on Residential Child Care- Swansea

Event Details

Sesiwn cyfnewid ymarfer ar gyfer gweithwyr a rheolwyr cartrefi plant a'r gweithlu ehangach sy'n cefnogi plant a phobl ifanc sy'n byw yno yw hwn.

Bydd yn gyfle i rannu ymarfer da, dysgu beth sy'n gweithio a beth ydym angen ei wneud i wella'r gofal a'r gefnogaeth i blant a phobl ifanc.

Bydd yn gyfle i:

  • rwydweithio gyda chydweithwyr o ystod o sefydliadau
  • dysgu am ganlyniadau adroddiad trosolwg cenedlaethol Arolygiaeth Gofal Cymru
  • archwilio sut gallwn fynd i'r afael a rhai o'r heriau
  • rhannu ymarfer da

Gall y digwyddiad gyfrannu at eich hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL)

Bydd paned a chofrestru o 9.30 a.m. a'r digwyddiad yn dechrau am 10.00 tan 2.00 p.m. Mae hyn yn cynnwys cinio.


 

This practice exchange event is for workers and managers of children’s homes and the wider workforce involved in supporting children and young people who live there.

The focus will be on sharing good practice, learn what works well and what we need to do to improve care and support for children and young people.

 It will be an opportunity to:

  • network with colleagues from a range of organisations
  • learn about the outcomes from Care Inspectorate Wales’ national review
  • explore together how we can address some of the challenges
  • share good practice

The practice exchange can contribute to your Post Registration Training and Learning PRTL.

9.30 a.m for registration and refreshments, with the event starting at 10 a.m. until 2.00 p.m. Lunch will be provided.Have questions about Abertawe - Sesiwn Cyfnewid Ymarfer ar Ofal Preswyl i Blant/ Practice Exchange Event on Residential Child Care- Swansea? Contact Gofal Cymdeithasol Cymru / Social Care Wales

Save This Event

Event Saved

When & Where


The Towers Hotel and Spa
Ashleigh Terrace
Skewen
SA10 6JL Swansea
United Kingdom

Thursday, November 7, 2019 from 9:30 AM to 2:00 PM (GMT)


  Add to my calendar

Organizer

Gofal Cymdeithasol Cymru / Social Care Wales

Rydym yn gweithio gyda phobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, a sefydliadau i arwain gwelliant ym maes gofal cymdeithasol. Rydym yn ymrwymedig i weithio mewn ffordd sy'n gydweithredol ac yn gynhwysol.

We work with people who use care and support services, and organisations to lead improvement in social care. We’re committed to working in a way that’s collaborative and inclusive.


  Contact the Organizer

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.