Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

A Working Lab - byggprojektet med innovation som motor

Akademiska Hus

Tuesday, June 18, 2019 from 8:30 AM to 1:00 PM (CEST)

A Working Lab - byggprojektet med innovation som motor

Ticket Information

Type End Quantity
EarlyAWL Ended Free  

Share A Working Lab - byggprojektet med innovation som motor

Event Details

Ett av sommarens mest spännande seminarium om stadsbyggnad och innovation äger rum i Göteborg 18 juni och du är varmt välkommen!

Seminariet tar oss med på en kunskaps- och inspirationsresa om hur bygget av ett av Sveriges första kontorshus i trä blev testbädden tillika Sveriges intelligentaste byggnad A Working Lab – ett byggprojekt med hittills 16 innovationsprojekt som motor! De första hyresgästerna flyttar in i september men redan till sommaren har du möjlighet att träffa människorna bakom bygget.

I nära samarbete har Akademiska Hus, RISE, ÅF, Byggdialog, Chalmers, Chalmersfastigheter, IVL, Johanneberg Science Park och FOG Innovation utvecklat en helt unik plats för innovation. Vid seminariet får du ta del av innovationsprojektens lärdomar och resultat samt resultaten från det följeforskningsprojekt som studerat innovationsprocessen under byggskedet.

Keynote Speaker är Michela Magas och Emanuel Karlsten modererar. Seminariet äger rum 18 juni klockan 09.00-12.15 i Samhällsbyggnadshuset på Chalmers i Göteborg, därefter väntar gemensam lunch. Du är välkommen från 08.30 för frukostmingel innan seminariet börjar.

Välkommen!


Michela Magas

Keynote: Michela Magas

Michela Magas är en katalysator inom innovation som länkar samman vetenskap, konst, design och teknik med akademisk forskning och industri. Hon är arkitekt och har 20 års erfarenhet av innovation inom en rad områden. 2017 blev hon den första personen inom kreativa näringar att vinna priset ”European Women Innovator of the Year”. Michela Magas är rådgivare inom industriell innovation för Europeiska kommissionen och G7.

Collage

Välj pass efter intresse

Fördjupa dig! Vi presenterar våra innovationsprojekt i olika spår, välj det ämne som intresserar dig mest. Valet gör du på plats.

 

Energi- och resurseffektiva tekniker

I A Working Lab testas PCM-teknik för lagring av kyla, elförsörjning med DC-nät och solceller. Huset är också en del av den digitala energihandelsplatsen FED och fungerar som testbädd i EU-projektet IRIS.

Infrastruktur och digitalisering

Vad betyder digitaliseringen för fastighetsbranschen? Mycket händer redan nu men vilka möjligheter och utmaningar väntar? A Working Lab har en digital infrastruktur som är redo att leverera framtidens digitala fastighetstjänster.

Nya miljöer för lärande och arbete

Hur skapar man möjligheter för människor att tänka nya tankar, mötas och göra tillsammans? I A Working Lab ryms ett helt nytt koncept för samverkan. Miljöer som Learning Lab, Makerspace, Co-working och Mellan-rummets utemiljö möjliggör nya flexibla arbetssätt.

A Working Lab - Ett kontorshus i trä

En av samhällets stora utmaningar är att bygga hållbart med minskad klimatpåverkan, där trä växer som byggmaterial även för större byggnader. I A Working Lab har vi utforskat hur vi kan nyttja träbyggandets styrkor och begränsa svagheterna så mycket som möjligt. Till exempel är stommen byggd helt utan vädertält och olika akustiklösningar har utforskats för optimala ljudmiljöer.

AWL VR1

A Working Lab - Kika in med (eller utan) VR

A Working Lab utgör den andra etappen vid Johanneberg Science Park (JSP2) på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Byggnaden är både en arena för innovation och samverkan där idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer uppstår. Inflytt sker i höst men kika gärna in redan nu genom att klicka här.

A Working Lab - footer

Have questions about A Working Lab - byggprojektet med innovation som motor? Contact Akademiska Hus

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ljusgården Samhällsbyggnadshuset, Chalmers
Sven Hultins gata 6
Göteborg
Sweden

Tuesday, June 18, 2019 from 8:30 AM to 1:00 PM (CEST)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.