£0 – £10

A walk, talk & scones with the gardener - Taith a sgon gyda’r Garddwr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mostyn Kitchen Garden

Mostyn Hall

Holywell

CH8 9HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description
A Tour of Mostyn Hall private gardens and Kitchen Garden, led by the Kitchen Gardener Taith o gwmpas gerddi preifat a Gardd Lysiau

About this Event

Mostyn Kitchen Garden grows a large variety of fruits and vegetables. The produce is then used make delicious, high quality jams, chutneys and pasta sauces which are sold through a number of local retailers. The tour will include tea or coffee and a scone with Mostyn Kitchen Garden jam. There will also be an opportunity to taste and purchase Mostyn Kitchen Garden products on the day. All proceeds from the tour tickets will be donated to Almost Home Dog Rescue in Nercwys, near Mold.

Tea, coffee, scones and jam. Scones will be sourced locally and the jam will be from Mostyn Kitchen Garden.

Under 5's are free but please email debbie@mostynkitchengarden.co.uk to add children in

Dogs on leads are welcome.

Mae amrywiaeth eang o ffrwythau a llysiau yn tyfu yng Ngardd Lysiau Mostyn. Defnyddir y cynnyrch er mwyn gwneud jam, catwad a saws ar gyfer pasta blasus dros ben ac o ansawdd uchel a werthir gan fanwerthwyr lleol. Bydd yr ymweliad yn cynnwys te neu goffi a sgon gyda jam o Ardd Lysiau Mostyn. Byddwch hefyd yn cael cyfle yn ystod y dydd i brofi a phrynu cynhyrchion Gardd Lysiau Mostyn. Bydd yr holl elw o werthu'r tocynnau yn cael ei roi i sefydliad Achub Cŵn ‘Almost Home’ yn Nercwys, ger yr Wyddgrug.

Te, coffi, sgons a jam. Bydd y sgons wedi’u gwneud yn lleol a bydd y jam yn dod o Ardd Lysiau Mostyn.

Share with friends

Date and Time

Location

Mostyn Kitchen Garden

Mostyn Hall

Holywell

CH8 9HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved