A < FESTIVAL 2019

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Katowice City of Gardens

2 plac Sejmu Śląskiego

40-032 Katowice

Poland

View Map

Event description

Description

[english below]

A < FESTIVAL / #afestival
festiwal twórców przestrzeni miejskiej
EDUKACJA | INNOWACJA | INTEGRACJA | EKSPERYMENT

Notka kuratorska: https://afestival.pl/o-festiwalu/notka-kuratorska/

A < FESTIVAL to trwający 5 dni, międzynarodowy cykl wydarzeń kulturalnych.
Jest to też laboratorium miasta i miejskości, w którym produkuje się lepszą jakość życia dla mieszkańców, nowe standardy urzędnicze, innowacyjne narzędzia dla aktywistów i programy współpracy ze światem biznesu.

Pracownikami tego labolatorium są twórcy przestrzeni miejskiej - czyli wszyscy związani z miastem - mieszkańcy, przedsiębiorcy, urzędnicy, aktywiści, artyści oraz przedstawiciele uczelni wyższych - pracownicy naukowi i studenci.

Narzędziami do pracy są warsztaty, dyskusje, prelekcje, koncerty, projekcje, spacery, akcje miejskie i inne wydarzenia, wymykające się poza standardowe formy. W celu zachowania porządku podzielono narzędzia na 4 główne typy: edukacja, innowacja, integracja i eksperyment.

Obiektem badań festiwalowego laboratorium jest miasto, wraz ze wszystkimi jego elementami. Materiał stanowią kwestie społeczne, przestrzenne, ekonomiczne, środowiskowe, zarządcze i kulturalne. Dodatkowo rokrocznie wybierany jest jedno zagadnienie przewodnie.

Każda pracownia musi mieć swoje miejsce. Jest ona co roku zlokalizowana w Katowicach z siedzibą główną w Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek oraz klubem festiwalowym w klubokawiarnii Drzwi Zwane Koniem. Jednak prace i pomysły tworzone podczas festiwalu dotyczą wszystkich polskich miast.

Nadzór nad całością wykonywanych prac sprawuje kolektyw miejski antyRAMA.

Organizator
antyRAMA

Współorganizatorzy
Katowice Miasto Ogrodów / Katowice Miasto Muzyki UNESCO / Stowarzyszenie pfee

----------------------------------------------------------------
EN

A < FESTIVAL / #afestival
a festival of city creators
EDUCATION | INNOVATION | INTEGRATION | EXPERIMENT

Curator note: https://afestival.pl/about-festival/curator-note/?lang=en

A < FESTIVAL is a 5-day, international series of cultural events. A < FESTIVAL is a laboratory of cities and urbanity, in which better life quality for citizens is created, new city management standards are proposed, innovative tools for activists are developed and business cooperation programs are established.

The researchers in that laboratory are all the city creators, which is everybody living there - citizens, business owners, city officials, activists, artists, university representatives and scholars.

The tools used in the laboratory are workshops, discussions, lectures, concerts, screenings, explorations, city activities and other innovative events. To keep the tools organised, they have been divided in four groups: education, innovation, integration and experimentation.

The research subject is the city itself, in all its forms and aspects; social, spacial, economical, environmental, administrative and cultural.

Every laboratory needs its headquarters, which for A < FESTIVAL will be located in the Institution of Culture Katowice City of Gardens and the club-cafe Drzwi Zwane Koniem. Although the project is coordinated from there, researchers are working in all polish cities.

The laboratory coordinator will be the city collective antyRAMA.

Organizer:
antyRAMA

Co- organizers:
Katowice Miasto Ogrodów / Katowice Miasto Muzyki UNESCO / Stowarzyszenie pfee

Date and Time

Location

Katowice City of Gardens

2 plac Sejmu Śląskiego

40-032 Katowice

Poland

View Map

Save This Event

Event Saved