Лидерите, които строят

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Университет по архитектура, строителство и геодезия

1 булевард „Христо Смирненски“

1164 София

Bulgaria

View Map

Event description
Най-мащабния интерактивен форум в архитектурата и строителството

About this Event

ФОРУМЪТ ЩЕ:

  • ПРИВЛЕЧЕ И СРЕЩНЕ ЕКСПЕРТИ ОТ НАД 30 КОМПАНИИ ОТ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ С УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ И ДИПЛОМИРАНИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, КОИТО ИСКАТ ДА СЕ РАЗВИВАТ В СЕКТОРА;
  • ПРОВЕДЕ НАД 30 УЪРКШОПА И ДЕМОНСТРАЦИИ;
  • ПРОВЕДЕ 9 ПАНЕЛА С ДИСКУСИИ И ПРЕЗЕНТАЦИ ОТ ЕКСПЕРТИ НА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО НИВО ПО АКТУАЛНИ ТЕМИ КАСАЕЩИ МЛАДИТЕ КАДРИ В СЕКТОРА;
  • ПОСЛУЖИ ЗА МОСТ МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА В СФЕРАТА НА АРХИТЕКТУРАТА И СТРОИТЕЛСТВОТО;
  • ДАДЕ НАСОКИ ЗА КАРИЕРИ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ, ИЗБРАЛИ ПЪТЯ НА НАШИЯ СЕКТОР;
  • ДАДЕ НОВО ВИЖДАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА КАРИЕРЕН ФОРУМ.

ПРОГРАМА

ДЕН 1

09:00 – 10:00 Регистрация

10:00 – 18:00 Работилници и демонстрации на всеки щанд

10:00 – 10:30 Откриване

11:00 – 12:00 Панел 1: ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

13:00 – 14:00 Панел 2: ZERO WASTE

15:00 – 16:00 Панел 3: ОАН

17:00 – 18:00 Панел 4: ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

19:00 – 20:00 МЕГАСТРУКТУРИ

ДЕН 2

09:00 – 10:00 Регистрация

10:00 – 17:00 Работилници и демонстрации на всеки щанд

11:00 – 12:00 Панел 5: УМНИ ГРАДОВЕ

13:00 – 14:00 Панел 6: КАЧЕСТВО И ЦЕНА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

15:00 – 16:00 Панел 7: ФАСАДНА ОБВИВКА

17:00 – 18:00 МЕГАСТРУКТУРИ

20:00 Коктейл.

Share with friends

Date and Time

Location

Университет по архитектура, строителство и геодезия

1 булевард „Христо Смирненски“

1164 София

Bulgaria

View Map

Save This Event

Event Saved