€90 – €120

60 Million Congress - Global Polonia Summit_Berlin2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

nhow Berlin

Stralauer Allee 3

10245 Berlin

Germany

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Kongres 60 Milionów - Globalny Zjazd Polonii to wydarzenie, które poprzez wzmacnianie więzi polonijnych buduje międzynarodowe relacje biznesowe korespondujące z trendami XXI wieku. Celem naszego wydarzenia jest zdefiniowanie szans na rozwój i wzmocnienie współpracy 60 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia rozsianych po całym świecie.

Program Kongresu obejmuje panele dyskusyjne z ekspertami, liderami biznesu, przedstawicielami polskiego rządu, działaczami społecznymi, urzędnikami samorządowymi i ambasadorami. Jednocześnie uczestnicy wezmą udział w nieformalnych spotkaniach, turniejach golfa, przyjęciach koktajlowych i innych wydarzeniach towarzyszących.

Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce w Miami w 2018 roku i była inicjatywą polskich biznesmenów, którzy w czasie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości stworzyli nową platformę do wymiany pomysłów i rozwijania dobrych praktyk. W roku 2019 odbędzie się sześć kolejnych edycji „Kongresu 60 Milionów” na dwóch kontynentach, w sześciu różnych miastach.

CZWARTEK 13.06.19 WARM UP

18:00 – 00:00 OPENIG RECEPTION

PIĄTEK 14.06.19 DZIEŃ KONGRESOWY

9:00 – 9:45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:45 – 10:15 OFICJALNE OTWARCIE KONGRESU

10:15 – 11:15 GO WEST - POLSKIE MARKI W NIEMCZECH

11:15 – 11:45 PRZERWA

11:45–12:45 HIGHTEC - TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI MADE IN POLAND

11:45–12:45 TRANSPORT I LOGISTYKA - ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI

12:45–13:45 EHEALTH – NOWE TECHNOLOGIE I CYFRYZACJA W NA RYNKU ZDROWIA

12:45–13:45 GATE TO GERMAN MARKET - DORADZTWA RACHUNKOWO-PRAWNE

13:45 - 14:30 PRZERWA LUNCH

14:30 – 15:30 eFINANCE , e-INSURANCE- DIGITALIZACJA PROCESÓW FINANSOWYCH I BIZNESOWYCH

15:30 - 16:30 DIGITAL BUSINESS – CYFROWA TRANSFORMACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

14:30 – 15:30 HEALTH, FUN & BUSINESS - NOWE KIERUNKI TURYSTYKI DO POLSKI

15:30 – 16:30 POLKI W BERLINIE - SIŁA KOBIECEGO NETWORKU + GET TOGETHER

16:30 – 18:30 BUSINESS MIXER / GIEŁDA KOOPERACYJNA

20:00 AFTER PARTY

SOBOTA 15.06.19 NETWORKING

10:00 – 17:00 TURNIEJ I AKADEMIA GOLFA – 60 MLN CUP (oddzielna rezerwacja i płatność)

12:00 BERLIN TOUR + WIZYTA W BUNDESTAGU (oddzielna rezerwacja i płatność)

***

The 60 Million Congress - Global Polonia Summit is a series of internationally organized events strengthening ties of Polish communities in order to build international business relations corresponding with trends of the 21st century. Defining opportunities for future development and strengthening cooperation of over 60 million Poles around the world provides solutions that will lead to the growth of a global network of business contacts based on Polish values.

The program of the Congress includes discussion panels with experts, business leaders, Polish government representatives, community activists, local government officials, and ambassadors. The participants take part in informal networking meetings, golf tournaments, cocktail receptions, and other special events. Besides panel discussions, each Congress session examines the ways of working together with the Polish business community and cooperating with the Polonia power network as well as analyzing the direction of growth of the Polish brand on the world map.

The first historic edition of the Congress took place in 2018 in Miami and it was an initiative of Polish businessmen, who at the time of the 100th anniversary of Poland regaining independence created a new platform to exchange ideas and develop practices that will help Polish communities grow economically and politically. In the year of 2019 six more editions of the “60 Million Congress” will be hosted on two continents and in six different cities continuing to promote the idea of an entrepreneur Polish community to a wider audience.

Program

60 Million Congress Program - Berlin, 13 - 15 June 2019

13 June 2019

18:00 - 00:00 OPENING RECEPTION

14 June 2019

CONGRESS DAY - HOTEL NHOW BERLIN

9:00 - 10:00 REGISTRATION OF PARTICIPANTS

10:00 - 10:30 OFFICIAL OPENING OF THE CONGRESS

10:30 - 11:30 GO WEST - POLISH BRANDS IN GERMANY

11:30 - 12:00 COFFEE BREAK

12:00 - 13:00 PARALLEL PANEL SESSIONS

PANEL I HIGHTEC - TECHNOLOGIES OF THE FUTURE - MADE IN POLAND

PANEL II TRANSPORT & LOGISTICS - SOLUTIONS FOR THE FUTURE

13:15 - 14:00 PARALLEL PANEL SESSIONS

PANEL III EHEALTH - NEW TECHNOLOGIES AND DIGITIZATION IN THE HEALTH MARKET

PANEL IV GATE TO GERMAN MARKET - ACCOUNTANCY AND LEGAL CONSULTANCY

14:00 - 14:45 LUNCH BREAK - PRESENTATION “SMAKI PODKARPACKIE”

14:45 - 15:45 PARALLEL PANEL SESSIONS

PANEL V EFINANCE, INSURANCE- DIGITIZATION OF FINANCIAL AND BUSINESS PROCESSES

PANEL VI HEALTH, FUN & BUSINESS - NEW DIRECTIONS OF TOURISM TO POLAND

16:00 - 17:00 PARALLEL PANEL SESSIONS

PANEL VII POLISH ATHLETES IN GERMANY

PANEL VIII THE STRENGTH OF THE POLISH WORKER - THE LABOR MARKET IN GERMANY

17:00 - 18:00 PANEL IX POLISH WOMEN IN BERLIN - THE POWER OF FEMALE NETWORK

16:00 - 18:00 BUSINESS MIXER / COOPERATIVE EXCHANGE

20:00 AFTER PARTY

15 June 2019 NETWORKING DAY

10:00 - 18:00 TOURNAMENT AND GOLF ACADEMY - 60 MLN CUP - (additional payment and registration)

12:00 BERLIN TOUR + VISITING THE BUNDESTAG - (additional payment and registration)Share with friends

Date and Time

Location

nhow Berlin

Stralauer Allee 3

10245 Berlin

Germany

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved