Sales Ended

Титаните на българския танц - лагер-школа

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Saints Constantine and Helena

Saints Constantine and Helena

Bulgaria

View Map

Event description

Description

За кого е предназначен този работен семинар: хореографи-преподаватели в специализираните училища; ръководители на танцови школи, състави и групи; докторанти, учащи от специализираните учебни заведения, които да бъдат вдъхновени от титаните на българския танц:

 • Маргарита Дикова;
 • Професор Кирил Дженев;
 • Кирил Харалампиев;
 • Методи Кутев;
 • Иван Тодоров;
 • Димитър Димитров.

По време на пленарната дискусия ще бъде представено творчеството и на Борис Вълков, Костадин Руйчев, Ради Радев, Захари З, както и на основоположниците - Руска Колева и Борис Цонев.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА СЕМИНАРА?

 • За да се потопите в атмосферата на автентичен етнографски комплекс;
 • За да бъдете част от професионалната общност на водещи хореографи, възпитаници на титаните на българския танц;
 • За да бъдете отново вдъхновени от класическите образци на майсторите на българската хореография;
 • За да имате възможност да споделите тайните на творческата си лаборатория – представяне на доклад (16 страници 45 мин) или научно съобщение (8 стр – 20 мин);
 • За да споделите опита си в преподаването и предаването на знанията ви на младото поколение - под формата на научно съобщение (до 8 страници, 20 минутна презентация);
 • За да проведете открит урок с ваши възпитаници до 45 мин (участници във Великденската лагер-школа);
 • За да участвате във вечерните работни програми и неформалния обмен на информация;
 • За да получите сертификат.

Нашите гост-лектори, приели поканата за участие

ü Николай Колев, водещ преподавател в НУТИ, ученик на Маргарита Дикова – представя нейния живот и творчество.

ü Професор Даниела Дженева, Академия за МТИИ-Пловдив, Ансамбъл „Тракия“ – представя живота и творчеството на професор Кирил Дженев;

ü Димитър Манов, единственият носител на фолклорния Оскар в България, работил с титаните на българския танц – представя живота и творчеството на Иван Тодоров;

ü Любчо Василев, зам. председател на Съюзът на българските музикални и танцови дейци, гл. худ. р-л на ансамбъл „Мизия“ – Търговище – представя живота и творчеството на Димитър Димитров-Палаврата;

ü Мариян Василев, водещ преподавател в НУТИ – представя живота и творчеството на Кирил Харалампиев-Харо;

ü Д-р Мария Дражева, председател на АБМТФ, хореограф на танцово студио „Орсе“ – представя живота и творчеството на Методи Кутев.

За председател на пленарната дискусия е поканен Станимир Иванов – главен художествен ръководител на емблематичния ансамбъл „Северняче“ – Попово.

Желаещи да участват с доклад или научно съобщение в работния семинар представят професионално CV и текст на MS Word:

- Шрифт Calibri;

- Размер на текстовото поле Формат А4, Полета: отгоре‐ 2 см., отдолу‐ 2 см., ляво‐ 1,5 см., дясно ‐ 1,5 см.;

- Междуредово разстояние Format, Paragraph, Line spacing, Single;

- Отстъп (нов ред на абзац) Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1.25 cm.

- Header 2 cm; Текст в Header-a: Титаните на българския танц – работен семинар, Април 2018

- Footer 2 cm; Текст в Footerа: Заглавието на доклада или съобщението;

- Заглавие Font Size Calibri Light 12, главни букви, центрирано, Bold.; eдин празен ред след заглавието;

- Име и фамилия на автора/авторите Font Size Calibri, основен, 10, центрирано;

- Наименование на организация Font Size Calibri, основен, центрирано; празен ред;

- Резюме– до 1/3 страница, Font Size Calibri, основен, Italic;

- Под резюмето на нов ред се изписват до 5 ключови думи, Font Size Calibri, основен, Italic;

- Един празен ред;

- Текст на доклада Font Size Calibri, основен, двустранно изравнени параграфи;

- При цитиране и позоваване на първоизточници да се използват в текста скоби, с посочване на фамилията на автора, годината и съответните страници, например (Автор 2009: 23).

- Литература пълно описание по стандарта;

- Наименование на файла на доклада – WS_Titans_XX.doc или docx, където XX са инициалите на автора.

Организационният комитет изпраща потвърждение на авторите до 28 януари 2018. Трудовете на работния семинар, както и видеоматериалите се публикуват на сайта на АБМТФ – www.folkxplorer.com с регистрационен номер - ISBN.

Share with friends

Date and Time

Location

Saints Constantine and Helena

Saints Constantine and Helena

Bulgaria

View Map

Save This Event

Event Saved