Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

"รู้ทันและคาดการณ์ภัยธรรมชาติ"...โดย ดร. ก้องภพ อยู่เย็น

KP SQUARE

Saturday, December 2, 2017 from 12:30 PM to 5:30 PM (Indochina Time Thailand Time)

"รู้ทันและคาดการณ์ภัยธรรมชาติ"...โดย ดร. ก้องภพ...

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
RSVP 87 Tickets Dec 1, 2017 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share "รู้ทันและคาดการณ์ภัยธรรมชาติ"...โดย ดร. ก้องภพ อยู่เย็น

Event Details

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการสังเกตธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาก่อน แต่ต้องการทราบถึงแนวทางในการวางแผนการเดินทาง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเกษตร เพาะปลูก การขนส่ง การท่องเที่ยว ล่วงหน้า นอกจากนั้นแล้วยังเหมาะสำหรับผู้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยเผชิญเหตุฉุกเฉิน นักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพอากาศ ธรณีวิทยาหรืออวกาศ

 

การบรรยาย:

จะอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นของภัยธรรมชาติบนโลก อันเนื่องมาจากการแกว่งตัวของพลังงานในระบบสุริยจักรวาล ปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ และอิทธิพลจากดาวเคราะห์ต่าง ๆ ตามหลักทฤษฏีควอนตัมและไฟฟ้า โดยการบรรยายจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก โดยเริ่มจากการนำหลักธรรมะมาใช้ในการสร้างความเข้าใจถึงวัฐจักรและเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปของภัยธรรมชาติ ในส่วนที่สองจะเป็นการบรรยายในภาคทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกลไกการทำงานของระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ และดวงดาว ที่เหนี่ยวนำให้เกิดภัยธรรมชาติบนโลก ซึ่งสามารถจำลองได้ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์บนโลก และส่วนสุดท้ายจะเป็นการบรรยายในภาคปฏิบัติ ทั้งจากการสังเกตโดยตรงจากปฏิทินดาวเรียงตัว การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และภาพถ่ายดาวเทียม ในการประเมินสถานการณ์ภัยธรรมชาติล่วงหน้า เป็นรายวัน รายเดือน และ รายปี โดยเน้นการพยากรณ์สภาพอากาศ (เช่น พายุ หรือ น้ำท่วม) ปฏิกิริยาใต้ดิน (เช่น แผ่นดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิด) รวมไปถึงปรากฏการณ์ออโรร่า เป็นหลัก

 

กำหนดการ:

12:30-13:30 ลงทะเบียน

13:30-14:20

การใช้หลักธรรมในการสังเกต สร้างความเข้าใจ

และคาดการณ์ภัยธรรมชาติ

14:20-14:35 พัก

14:35-15:55

กลไกการทำงานของระบบสุริยะที่ส่งผลกระทบ
ต่อภัยธรรมชาติบนโลก
15:55-16:10 พัก
16:10-17:00

หลักการสังเกตและคาดการณ์ภัยธรรมชาติด้วยตนเอง
ผ่านปฏิทินดาวเรียงตัวและระบบคอมพิวเตอร์เตือนภัย
17:00-17:30 ตอบคำถาม และ จบการบรรยาย

 

อุปกรณ์การเรียนการสอน

(Optional - หากมีจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น)

1. ปฏิทินดาวเรียงตัว (www.kpsquare.com)
2. แอป KP2 report (www.kpsquare.com/App.html)

 

หมายเหตุ:

  • การบรรยายครั้งนี้ไม่มีการเก็บค่าเข้าฟังแต่อย่างใด 
  • บัตรฝานชั่วคราว one-day pass ของ TK Park 20 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.tkpark.or.th

 

ติดต่อสอบถาม: 

Line fbHave questions about "รู้ทันและคาดการณ์ภัยธรรมชาติ"...โดย ดร. ก้องภพ อยู่เย็น? Contact KP SQUARE

Save This Event

Event Saved

When & Where


อุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park)
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8
Bangkok
Thailand

Saturday, December 2, 2017 from 12:30 PM to 5:30 PM (Indochina Time Thailand Time)


  Add to my calendar

Organizer

KP SQUARE

 Kongpop U-yen

Dr. Kongpop U-yen received his Ph.D. Degree in Electrical Engineering from Georgia Institute of Technology, USA, in 2007.  As a space weather enthusiast, he conducts independent research on new quantum physics and electrical theories that explain solar activities, how solar system is formed, and how planets interact with each other in space leading to space weather fluctuations and natural disasters. He provides public education and develops educational tools to enable global natural disaster forecast. As an engineer in his full-time work, he is the author and co-author of more than 42 technical papers and 6 patents (and 3 pending patents). He received the NASA Robert H. Goddard Engineering Award in 2014 and the Science & Technology Advancement Award from NASA Goddard’s Applied Engineering and Technology Directorate in 2011 and 2017.

  Contact the Organizer
"รู้ทันและคาดการณ์ภัยธรรมชาติ"...โดย ดร. ก้องภพ อยู่เย็น
Things to do in Bangkok Class Other

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.