€40 – €52

ЛАБОРАТОРИЯ ПО РИСК КУЛТУРА: Рано или късно е да говорим за риск култура?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Бетахаус

ул. Крум Попов 56-58

1421 София

Bulgaria

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Friends Who Are Going
Event description

Description

Каним Ви на събитие, на което ще обърнем внимание на темата риск култура. Специалните ни гости с професионален опит в областта от БАКБ, Делойт, Евдемония Сълушънс, KPMG, ISACA и BRiMA ще споделят казуси от практиката, както и своята гледна точка по различни въпроси в панелни дискусии.

Всички присъстващи, водени от фасилитатор, ще вземат участие в групова дискусия по метода Световно кафене, който увлича участниците в смислен диалог и разкрива нови гледни точки и възможности, до които човек не би достигнал сам. В резултат от този процес ще набележим следващи съвместни стъпки за развитие на риск културата в огранизациите ни.


ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗАЧЕНА ЛАБОРАТОРИЯТА?

• Генерални, оперативни и финансови мениджъри от бизнеса, финансови и публични институции
• Мениджъри и специалисти по риска и спазване на съответствието (compliance)
Мениджъри и специалисти по човешки ресурси и организационно развитие
• Вътрешни и външни одитори

ПРОГРАМА

10:00 - 10:30 ОТКРИВАНЕ

10:30 - 12:30 ПАНЕЛНИ ДИСКУСИИ

10:30 - 11:00 РИСК КУЛТУРАТА ВЪВ ФОКУСА НА ФИНАНСОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Светлозар Каранешев, Ръководител на специализираната служба за вътрешен одит на БАКБ и Асен Димов, Партньор, Делойт България

11:00 - 11:30 Кафе пауза

11:30 - 12:00 ТЕХНОЛОГИИ И РИСК КУЛТУРА
Владимир Кавалов, Президент на ИСАКА и Иво Милчански, Вицепрезидент на БРИМА

12:00 - 12:30 КАК КУЛТУРАТА ДОПРИНАСЯ ЗА ПРОГРЕСА НА ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ? КАК ДА ИЗМЕРВАМЕ И УПРАВЛЯВАМЕ КУЛТУРАТА?
Наталия Благоева, Основател и Директор, Евдемония Сълушънс и Петър Станчев, старши мениджър, Правни консултантски услуги, КПМГ България

12:30 - 13:30 Обяд

13:30 - 15:00 ДИСКУСИЯ ПО ГРУПИ с участие на всички присъстващи по метода Световно кафене.
Фасилитатор: Стелиана Кемчева, Евдемония Сълушънс

• Защо темата риск култура е важна?
• Как да се чуе и разбере ролята на културата и риск културата за успеха и устойчивостта на организациите?
• Откъде и как да започнем?

14:40 - 15:00 Кафе пауза

15:00 - 16:00 ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

16:00 - 16:30 ЗАКРИВАНЕ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

Повече информация за събитието и как да платите по банков път, ако предпочитате.

· Генерални, оперативни и финансови мениджъри на организации, финансови и публични институции.

· Мениджъри и специалисти по риска и спазване на съответствието (compliance)

· Мениджъри и специалисти по човешки ресурси и организационно развитие

· Вътрешни и външни одитори.

Share with friends

Date and Time

Location

Бетахаус

ул. Крум Попов 56-58

1421 София

Bulgaria

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved