ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α. Παπανδρέου 37

15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

Greece

View Map

Event description

Description

Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2011/C372/01

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», για έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, αναδεικνύει τη Διά Βίου Μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως ιδιαίτερα σημαντικές για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και της γήρανσης του πληθυσμού, καθώς επίσης και ως ιδιαίτερα κρίσιμες για την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι η συμβολή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι καθοριστική καθώς:

παρέχει τη δυνατότητα:

  • στους εργαζόμενους να βελτιώσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις αλλαγές
  • στους άνεργους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους ή να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους

συμβάλλει καθοριστικά:

  • στην κοινωνική ένταξη
  • στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά
  • στην προσωπική ανάπτυξη

Date and Time

Location

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α. Παπανδρέου 37

15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

Greece

View Map

Save This Event

Event Saved