Free

2020 närmar sig - kommer vi klara det?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Malmö

Hallenborgs gata 4

Malmö

Sweden

View Map

Event description

Description

Vi befinner oss i slutet av 10-talet och närmar oss 2020; året som varit en milstolpe för många företag och myndigheter. För att nå Agenda 2030 behöver målen på vägen till 2030 uppnås. Hur långt har vi kommit i vårt målarbete inför 2020? Vilka utmaningar finns kvar att arbeta med?

Detta seminarium bjuder på insyn i tre organisationers målarbete där samtliga har höga ambitioner till år 2020. Vi presenterar stolt Länsstyrelsen Skåne, Orkla Food Sverige och Arvid Nordquist som talare.

Tommy Persson är Miljöstretag på Länsstyrelsen Skåne. Han presenterar Skånes arbete med att nå de 16 miljökvalitetsmålen som ska vara uppnådda till 2020. Tommy kommer belysa vilka mål som ser ut att klaras av och vilka mål som är svårare, och vad det beror på. Han berättar även om den regionala klimat- och energistrategi ”Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne”, som en del i att uppnå målet Begränsad klimatpåverkan.

Från Orkla Foods Sverige kommer Agneta Påander, Hållbarhetschef, berätta om Orklas hållbarhetsmål 2020 och hur långt de kommit. Mer information om Agnetas presentation kommer.

Erica Bertilsson är Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör på Arvid Nordquist och deltar via skype. Erica kommer berätta om Arvid Nordquists mål, vad de lärt sig under åren, utmaningarna när största påverkan ligger långt bort och i många olika länder, om svårigheterna med en föränderlig produktportfölj samt om balansen mellan olika hållbarhetsmål.

Glöm inte att bjuda med kollegor som skulle vara intresserade av ämnet. Välkomna!

Övrig information

Sista anmälningsdag: 2 februari 2019

Deltagare: Seminariet är öppet för medlemmar och icke medlemmar.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt för NMC:s medlemmar. Kostnaden för icke medlemmar är 800 kr + moms för deltagande på plats. Betalning sker via faktura. OBS, anmälan är bindande, ingen återbetalning sker!

Anmälan för icke NMC-medlemmar: Anmälan görs genom att skicka nedan information till info@nmc.a.se. Informationen kommer endast att användas som underlag för vår planering och uppföljning av mötet, samt för fakturering.

  • Eventet du önskar delta vid

  • Deltagade på plats eller på webben

  • Förnamn Efternamn

  • E-post

  • Befattning

  • Företag/organisation

  • Faktureringsadress

Bli medlem i NMC - anmäl ert intresse här!

Avbokning: Vid förhinder ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt så att vi kan ge din plats åt någon annan samt anpassa vår beställning av förtäring och dryck.

Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45.

NMC Arkiv

Efter eventet kommer vi att lägga upp allt material, talarpresentationer, relevanta länkar och eventuell webbinspelning i NMC Arkiv. Där hittar du även material från tidigare event och seminarier. Observera att NMC Arkiv endast är tillgängligt för medlemmar och att du därför måste logga in för att komma åt materialet.

Share with friends

Date and Time

Location

Malmö

Hallenborgs gata 4

Malmö

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved