2020 Atlantic Central District Annual Meeting /2020 Reyinyon Anyèl Distri a

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Atlantic Central District's District Annual Meeting - October 10th on Zoom

About this Event

Join Atlantic Central District via Zoom for our District Annual Meeting on October 10, 2020 ~ Two Hours: 10:00 am to Noon (EST)

No Charge ~ Registration Required

2020 People’s Choice Awards:

  1. Outreach of the Year
  2. Unit of the Year
  3. Leader of the Year

Missions in a Time of COVID: Local Units SHINE!

Business ~ Elections ~ Installation

Registrants will receive the 2020 Program Guide, UMW District 2021 Calendar and the Zoom Link the week of the meeting. Note: All communications, resources and links are sent to the email used to register.

*****************************************************************

vini patisipé avek nou nan nayèl reinyon pou Distri Atlantic Santral la sou zoom, li ap fèt Samdi 10 Oktòb ,ki ap diré 2 zèd tan : de 10 zè nan matin a midi (EST)

Pa gen Chaj ~ Enskripsyon Obligatwa

Prim Chwa Moun 2020:

sansibilité: unité pou ané ya, lidè pou ané ya

Misyon nan yon tan nan COVID: Inite lokal klere!

Biznis ~ Eleksyon ~ Enstalasyon

Moun ki inskri yo ap resevwa gid pou program 2020 an, avek UMM 2021 kalandriyé pou Distri ya avek infòmazyon pou zoom nan menm semèn reinyon an. Remak: Tout kominikasyon, resous ak lyen yo voye nan imèl la itilize yo enskri.

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved