$20

நெட்ஸ் இசை தமிழின் சித்திரை திருவிழா 2018 - NETS Chithirai ThiruVizha 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Nashoba Regional High School

12 Green Road

Bolton, MA 01740

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

நெட்ஸ் வழங்கும்
இசை தமிழின் சித்திரை திருவிழா 2018
முனைவர். புஷ்பவனம் குப்புசாமி மற்றும் திருமதி. அனிதா குப்புசாமி வழங்கும்: மண்மணக்கும் மக்களிசை மழை

Super Singer Competition - Folk Songs:
சூப்பர் சிங்கர் ஜூனியர்
சூப்பர் சிங்கர் சீனியர் - டூயட்
Super Singer - Jr
Super Singer Duet Sr

Venue:
Nashoba Regional High School
12 Green Rd
Bolton
MA - 01740
Date: April 28th @3 PM Onwards

Tickets: http://new.netamilsangam.org/new/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=108⟨=en


Share with friends

Date and Time

Location

Nashoba Regional High School

12 Green Road

Bolton, MA 01740

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved