Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Looks like this event has already ended.

Check out upcoming events by this organizer, or organize your very own event.

View upcoming events Create an event

Младежки бизнес форум "Изгряващи звезди" 2014

JА Bulgaria

Friday, June 6, 2014 at 9:00 AM (EEST)

Младежки бизнес форум "Изгряващи звезди" 2014

Ticket Information

Type End Quantity
Посети "Изгрявящи Звезди" 2014 Ended Free  

Share Младежки бизнес форум "Изгряващи звезди" 2014

Event Details

Младежки бизнес форум „Изгряващи звезди” е под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев.

Форумът се организира като кулминация на обучението на младежите по програмите на Джуниър Ачийвмънт България „Учебна компания” и „Учебна компания за студенти”. В рамките на учебната година участниците основават своя учебна фирма по модел на дружество с ограничена отговорност като набират дялове помежду си. Следвайки модела на „учене чрез практика” екипът генерира бизнес идея, организира работата във функционални отдели, провежда маркетингово проучване, разработва прототип на продукт/услуга, подготвя бизнес план и осъществява продажби.

По време на събитието участниците ще имат възможността да представят своите бизнес идеи, както и резултатите от работата на учебната компания през годината пред широка публика. Независимо жури, съставено от представители на бизнеса, неправителствени организации и държавните институции, с отношение по темата за предприемачеството сред младите хора, ще оцени тяхното представяне и ще излъчи най-добрите отбори, които ще представят България на европейския кръг на състезанието.

Have questions about Младежки бизнес форум "Изгряващи звезди" 2014? Contact JА Bulgaria

When & Where


Интер експо център
Бул. Цариградско шосе 147
1000 София
Bulgaria

Friday, June 6, 2014 at 9:00 AM (EEST)


  Add to my calendar

Organizer

JА Bulgaria

Short overview of JA Bulgaria

For more than 20 years now JA Bulgaria has been a leading international organization in Bulgaria, with established reputation for providing innovative and modern 21st century education to students from kindergarten to university.

Our portfolio of educational products and services features programs in 3 thematic areas: entrepreneurship, financial literacy and work readiness. JA uses the Progression model “From ABC to PhD” - a spiral approach of education as a way to create sustainable entrepreneurial competence. JA’s philosophy of teaching and learning is based on learning by doing and blended classroom using digital interactive content and high technologies. The core business model of the organization features close collaboration with the business sector and practitioners who participate in the co-creation and delivery of educational content, training and services, and policy development in education and entrepreneurship.

JA Bulgaria is a member of JA Worldwide and JA Europe and for the last 20 years has been preparing young people to own their economic success. It reaches annually over 30,000 high school and university students from 450 locations in the country.  

За JA накратко

Повече от 20 години JA България е водеща международна организация у нас, с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета.

Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. JA използва т.нар. прогресивен или надграждащпредишните етапи модел на образование („от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Образователната философия на JA се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и разработването на политики в областта на образованието и предприемачеството.

JA България е член на JA Worldwide и JA Europe и годишно достига до 30,000 ученици и студенти от 450 населени места в страната.  

  Contact the Organizer

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.