หลักการและเทคนิคการใช้ เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์ (GC-M...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Nakhon Ratchasima Medical Sciences Center

Nong Bua Sala, จ.นครราชสีมา 30000

Thailand

View Map

Event description

Description

ด้วยทางบริษัท ซายน์ สเปค จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจนำเข้า-ขายและให้บริการหลังการขายเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตจัดงานจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “หลักการและเทคนิคการใช้เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์ (GC-MS/MS) และเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (Automate Sample Preparation)” ให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่สนใจ ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 9.00 15.45 น. ห้องบุษราคัม ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

Date and Time

Location

Nakhon Ratchasima Medical Sciences Center

Nong Bua Sala, จ.นครราชสีมา 30000

Thailand

View Map

Save This Event

Event Saved