Multiple Dates

גוונים לימוד - קהילה לומדת, סדרה מס' 2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

אירוח בבתי הקהילה

San Francisco / East Bay

CA 94114

Event description

Description

"גוונים לימוד" היא מרחב לשיח מעמיק ודינמי, בו חברי הקהילה לומדים יחד ב"חברותא" טקסטים מאוצרות התרבות היהודית והישראלית ובאמצעותם חוקרים את האתגרים והשאלות המרכזיות העומדות בפני הקהילות - הישראלית אמריקאית והיהודית אמריקאית.

זהו מיזם המהווה פלאטפורמה לבניית "קהילה לומדת"; באמצעות הלימוד והדיאלוג המשותף אודות הטקסטים היהודיים והישראלים הקלאסיים, דנה הקבוצה באתגרים ובשאלות של זהות, מנהיגות וקהילה בימים ההם ובזמן הזה, מחזקת ערכים משותפים ומעצבת ובונה יחד את הווה והעתיד המשותף של הקהילה.

מטרות התכנית:

  • יצירת רשת קבוצות לימוד המובלות ע"י הקהילה ומקיימות שיח ולימוד משותף על הטקסט ועל חיי הקהילה.
  • הזמנה להיכרות מעמיקה עם ארון הספרים ואוצרות התרבות היהודיים והעבריים.
  • בניית גשרים ויצירת מכנים משותפים בתוך הקהילה הישראלית אמריקאית, ובינה לבין הקהילה היהודית אמריקאית.

Location

אירוח בבתי הקהילה

San Francisco / East Bay

CA 94114

Save This Event

Event Saved