" rel="stylesheet">
Hoofdnavigatie overslaan
Pagina-inhoud
Dit evenement is afgelopen

Workshop WHD Blue Economy

Hydrographic Society Benelux

Vrijdag 21 juni 2013 van 13:00 tot 18:00 (CEST)

Ticketinformatie

Type Einde Aantal
Reservering WHD - Blue Economy Beëindigd Gratis  
Interesse bezoek Jaczon schepen Beëindigd Gratis  

Deel Workshop WHD Blue Economy

Evenement gegevens

21 juni is enige jaren geleden door de VN uitroepen tot “World Hydrography Day” (WHD). De Hydrographic Society Benelux (HSB) besteedt hier in samenwerking met de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine en de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat aandacht aan.

NB: HSB besteedt wisselend in België en Nederland aandacht aan WHD: dit jaar in Nederland.

 

Op deze dag zal een workshop worden georganiseerd met als thema:

 

"Hydrography - underpinning the Blue Economy”

 

zijnde het thema van tot “World Hydrography Day”  – 2013.

NB: Onder “Blue Economy” wordt hier verstaan de som van alle economische activiteiten die verband houden met oceanen, zeeën en havens.

Een belangrijk onderdeel van deze “Blue Economy” is de visserij. Omdat de moderne visserij in hoge mate gebruik maakt van sonar-apparatuur en andere voor hydrografen interessante technologie zijn wij verheugd dat de firma Jaczon bereid is gevonden om naast het verzorgen van een presentatie ook de mogelijkheid te bieden om de brug met apparatuur van een grote pelagische trawler te bezichtigen.

Nadere gegevens over deze unieke mogelijkheid zijn aan het eind van deze uitnodiging vermeld.

Ook zal een schip, de Zirfea, van Directie Noordzee (DNZ) deze dag in Scheveningen afgemeerd zijn nabij de visafslag, waar de workshop zal worden gehouden.

De schepen van rederij Jaczon zijn afgemeerd aan kade van de Vissershavenweg tegenover het rederijkantoor van de firma Jaczon (Visserhavenweg 35-38 / 2583 DK Den Haag).

U wordt van harte uitgenodigd voor deze WHD zowel voor het bezoek aan het schip van Directie Noordzee als voor het schip/de schepen van de firma Jaczon.

 

Programma:

13:00 – 14:45 Open schip rondleiding aan boord van Zirfea en op de scheepsbrug van zowel de Zeeland (SCH 123) als de Johanna Maria (SCH 118) van Jaczon B.V.

12:30 – 13:00 uur : ontvangst / koffie

13:00 – 14:45 uur : gelegenheid tot bezoek schepen*

14:50 – 17.00 uur : workshop

          14:30 – 14:50 uur : koffie in kantine visafslag

14:50 – 15:40 uur : presentaties

15:40 – 15:55 uur : pauze

15:55 – 16:45 uur : presentaties

16:45 – 16:55 uur : NHI

16:55 – 18:00 uur : informeel samenzijn / bar open

 

Presentaties en sprekers zijn:

 

Open Earth Data: a community approach for managing and visualizing dynamic coastal bathymetry data.

Door  Gerben de Boer (Deltares)

OpenEarth is a free and open source initiative to deal with Data, Models and Tools in marine & coastal science & engineering projects. In current practice, research, consultancy and construction projects commonly spend a significant part of their budget to setup some basic infrastructure for data and knowledge management. Most of these efforts disappear again once the project is finished. As an alternative to these ad-hoc approaches, OpenEarth aims for a more continuous approach to data & knowledge management. It provides a platform to archive, host and disseminate high quality data, state-of-the-art model systems and well-tested tools for practical analysis. Through this project-superseding approach, marine & coastal engineers and scientists can learn from experiences in previous projects and each other. This may lead to considerable efficiency gains, both in terms of budget and time.

 

“Zandmotor”: Pilot project voor natuurlijke kustbescherming

Door Arjen Luijendijk (Deltares).

De Zandmotor is een innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud. De natuur helpt ons in de bescherming tegen de zee. Voor de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin ligt een schiereiland van 128 hectare, even groot als 256 voetbalvelden of de helft van het eiland Rottumeroog. Door wind, golven en stroming verspreidt het zand zich de komende twintig jaar langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Het vormt daar nieuw strand en duin, dat ons tegen zeespiegelstijging beschermt en extra ruimte voor natuur en recreatie biedt. We bouwen met de natuur.

  

“Militaire Hydrografie”, Rapid Environmental Assessment en capacity building”

Door KLTZ T. Hamburger (Dienst der Hydrografie)

De dienst der Hydrografie van de Koninklijke marine is niet alleen verantwoordelijk voor de uitgifte van nautische publicaties (zeekaarten en boekwerken) en het uitvoeren van hydrografische opnemingen op de Noordzee en de rijksgebiedsdelen in de Caraïben maar wordt ook ingezet voor het verzorgen van fysische omgevingsinformatie bij operaties “ out of area “. Verder worden ook regelmatig verzoeken ontvangen voor het verzorgen van “capacitybuilding” bij “ hydrografisch minder ontwikkelde”  landen.

 

Nederlands Hydrografisch Instituut (NHI)

Rijkswaterstaat (RWS) / Dienst der Hydrografie (HYDR)

Het NHI werd in 1986 als samenwerkingsverband tussen DNZ en HYDR opgericht met als doel door samenwerking niet alleen de beschikbare opnamecapaciteit beter te benutten maar ook een efficiënte uitwisseling van gegevens te bevorderen. De veranderende omgeving – nieuwe technieken, organisatie vormen en gegevens behoeften – maakt op enkele punten aanpassing van de bestaande NHI-overeenkomst nodig.

  

Belangstelling en deelname:

 

In verband met de logistieke voorbereiding (o.a. planning horeca, toegang schepen) is aanmelding vooraf nodig (graag voor woensdag 19 juni 2013 10.00 uur).

U kunt zich aanmelden via de website HSB: www.hydrographicsocietybenelux.eu.

Na aanmelding ontvangt U een automatische bevestiging. Mocht U na aanmelding alsnog verhinderd zijn, dan horen wij dat graag. U kunt dat via de boekingswebsite aangeven (zie de link in het mailtje) of doorgeven aan de secretaris: secretariaat@hydrographicsocietybenelux.eu.

 

Toegang schepen van de rederij Jaczon:

 

De rederij Jaczon heeft haar medewerking toegezegd aan het invulling geven aan het thema van WHD door toegang te verlenen tot de scheepsbrug van twee van haar schepen. Uiteraard onder voorbehoud dat het schip/schepen in Scheveningen liggen en het mogelijk is qua onderhoudswerkzaamheden. Volgens de huidige planning liggen de pelagische trawlers Johanna Maria (SCH 118) en Zeeland (SCH 123) op 21 juni in de Eerste haven van Scheveningen nabij het rederijkantoor (Vissershavenweg 35-38 / 2583 DK Den Haag). De schepen zijn zo groot dat u ze niet kunt missen.

De schippers van deze schepen zullen geïnteresseerden een rondleiding geven op de scheepsbrug. Een unieke gelegenheid waarvoor wij rederij Jaczon zeer erkentelijk zijn.

I.v.m. de ruimte en het kunnen volgen van de uitleg is de maximale groepsgrootte 7 personen. Om een indeling te maken van de groepen is het nodig dat u bij aanmelding aangeeft of u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de rondleiding.

Deelnemers geïnteresseerd in een bezoek aan de pelagische trawlers melden zich 13:00 – 13:05 bij de trawlers. Het heeft onze voorkeur als u zich eerst bij de kantine van de visafslag meldt.

Na aan boord gaan wordt daar eerst een film (ca. 12 min) gedraaid die een overzicht geeft van de visserij. Vervolgens vertellen de schippers tijdens de rondleiding (deelnemers verdeeld over beide scheepsbruggen) over hoe de apparatuur (sonar, GIS en andere apparatuur) werkt en wordt ingezet. Uit ervaring blijkt dit 45-60 min in beslag te nemen.

Toegang tot deze schepen geschiedt op eigen verantwoording en voor aan boord gaan hebt u de verklaring (Free Pass Agreement, klik voor de download) ondertekend en wel bij de toegang tot het schip afgegeven waarin u dit bevestigt.

Deze verklaring (Free Pass Agreement) is te downloaden via de bovenstaande link, zodat u hem zelf kunt afdrukken en ondertekend bij u kunt hebben.

De capaciteit van de rondleiding is beperkt.

 

Meldt u zich tijdig aan: wie het eerst komt wie het eerst maalt, want ‘vol = vol’.

 

Toegang Kantine Visafslag:

 

Voor toegang tot de kantine van de Visafslag wordt voor deze workshop de trap aan de havenzijde

gebruikt (vlak bij de afmeerplaats van de reddingboot van de KNRM).

 

“Tafeltjes”:

 

Een workshop is pas volledig als er bedrijvenstands aanwezig zijn. Deze geven een extra aspect aan de  workshop en helpen ook de workshop financieel mogelijk te maken.
Belangstellenden daarvoor kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de HSB. De prijs voor een stand bedraagt € 100.

 

Volgende workshops:

 

Na deze workshop op 21 juni in Scheveningen zal de volgende workshop  worden georganiseerd op 18 september 2013 in Leidschendam, locatie FUGRO.

 

Traditie getrouw zal tijdens Europort Maritime / Rotterdam een workshop in het AHOY-complex worden gehouden.

 

Ik hoop u namens de Dienst der Hydrografie, Directie Noordzee en de Hydrographic Society Benelux allen op 21 juni 2013 te mogen ontmoeten.

 

 

Leeke van der Poel


Heb je vragen over Workshop WHD Blue Economy? Neem contact op met Hydrographic Society Benelux

Ben je geïnteresseerd in het organiseren van je eigen evenement?

Doe mee met miljoenen mensen op Eventbrite.

Log in of meld je aan

Je kunt deze tickets alleen in termijnen betalen als je een Eventbrite-account hebt. Log in of meld je aan voor een gratis account om door te gaan.