" rel="stylesheet">
Hoofdnavigatie overslaan
Pagina-inhoud
Dit evenement is afgelopen

ALV en workshop Sanering Vecht en archeologie

Hydrographic Society Benelux

Woensdag 27 maart 2013 van 13:00 tot 18:00 (CET)

Ticketinformatie

Type Einde Aantal
Reservering ALV en Sanering Vecht Beëindigd Gratis  

Wie gaat erheen?

Je verbindingen laden...

Deel ALV en workshop Sanering Vecht en archeologie

Evenement gegevens

Beste hydrografen,

 

Op woensdag 27 maart 2013 houdt de Hydrographic Society Benelux een workshop met presentaties over de sanering van de Vecht en aspecten van binnenlandse survey, gevolgd door de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst.

 

De bijeenkomst vindt plaats in Graaf Floris V, Herengracht 72, 1398 AD, Muiden. Parkeren: In het centrum van Muiden is nauwelijks parkeerruimte. U kunt op loopafstand parkeren op de gratis parkeerplaatsen aan de Maxisweg (westzijde Muiden, afrit 3 op de A1: Weesp/Muiden) of de Mariahoeveweg (oostzijde Muiden, afrit 4 A1: Muiderberg).

 

Workshop Sanering van de Vecht

 

Programma

 

13.00    Inloop, eenvoudige broodjeslunch.

13.30    Opening door de dagvoorzitter, mededelingen van de voorzitter

13.35    Theorie en praktijk van een nieuw ontwikkeld ontgravingsmodel Innovatief modelleren = beter baggeren?

Sprekers:
1) Fred de Haan, introductie: De waterinnovatieprijs gewonnen voor de innovatieve methode om een ontgravingsmodel vast te stellen,
2) Willem Fontein & Hans Hussem: Een innovatief 3D ontgravingsmodel. Alleen maar voordelen? De winst voor opdrachtgevers...
3) Ronald Mossinkoff: Een gedetailleerd 3D model ontgraven: De balans. Mogelijkheden en onmogelijkheden.

Een combinatie van bodembemonstering met speciaal ontwikkelde ondiepe seismiek heeft een ontgravingsmodel opgeleverd dat de grens van de laag vuil-schoon volgt . Deze wijze van werken heeft al de waterinnovatieprijs in de wacht gesleept! Voor opdrachtgever zijn de voordelen van de nieuwe methode minder afvoer schone grond en beter resultaat sanering. Is de innovatie gelijk een verbetering voor alle betrokkenen? In dit blok zijn de opdrachtgever, de leverancier en de gebruiker/aannemer aan het woord.

14:15   "Sanering Vecht: Archeologisch onderzoek zoals het hoort!” door Seger van den Brenk, Periplus

14:40    Educational Fund: achtergrond, doelstelling, activiteiten, door Auke van der Werf, commissielid

14.45    Prijsuitreiking beste afstudeerverslag 2012 rond een hydrografisch thema.

 

14.50    Karel Epke (MIWB) - afgestudeerd bij Allseas, “Performance and Implementation of an INS for Pipeline Surveys”,

 

15.05   Ravi Peters (TU Delft) – afgestudeerd bij TU Delft, nu werkzaam als promovendus bij TU Delft - “A Voronoi- and surface-based approach for the automatic generation of depthcontours for hydrographic charts”, 

15:20    Pauze

15.40    Algemene ledenvergadering (zie aparte agenda hieronder)

16:40    Afsluiting en borrel

17:30    Sluiting

 

In verband met de voorbereiding is aanmelding vooraf noodzakelijk, via de website van de HSB: www.hydrographicsocietybenelux.eu . Mocht u na aanmelding alsnog verhinderd zijn, dan kunt u dat online melden via de bevestiging die u heeft ontvangen of door een bericht te sturen aan Joost Boers, Joost.boers@geomares.nl. De laatste stand van zaken met betrekking tot de workshop kunt u vinden op de website. www.hydrographicsocietybenelux.eu.

 

Een HSB-workshop is pas echt mogelijk en volledig als er bedrijvenstands aanwezig zijn. Deze helpen een workshop (financieel) mogelijk te maken. Belangstellenden daarvoor kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de HSB via mailing aan secretariaat@hydrographicsocietybenelux.eu. De prijs voor een stand bedraagt € 100.

 

Algemene Ledenvergadering Hydrographic Society Benelux

In bijlage treft u de stukken voor de ALV van 27 maart 2013.

 

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

 

1              Opening

2              Vaststelling van de agenda

3              Notulen ALV 2012

4              Verslag HYDRO’12

5              Jaarverslag van de voorzitter en secretaris

6              Verslag Werkgroepen

7              Verslag commissie Educational Fund en benoeming leden commissie EF

8              Financieel jaarverslag 2012 van de penningmeester

9              Verslag kascommissie 2012 / Benoeming kascommissie 2013

10           Begroting 2013

11           Samenstelling Bestuur

12           Rondvraag

13           Sluiting

 

HSB-bestuur:

Nathalie Balcaen heeft kort na de ALV-2012 aangegeven dat zij i.v.m. een andere werksituatie zich terug wilde trekken uit het HSB-bestuur.

Het bestuur van HSB draagt Helga van Noten van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen voor als bestuurslid voor de periode 2013-2016.

Conform het huishoudelijk reglement (art 6 lid 3 kunnen tegenkandidaten worden voorgesteld voor het nieuw voorgedragen bestuurslid. Tegenkandidaten dienen ten minste een week voor de Algemene Ledenvergadering, schriftelijk per brief aan het bestuur kenbaar te worden gemaakt, daarbij vergezeld van de handtekeningen van ten minste vijf leden en een verklaring van de kandidaat dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

 

Commissie HSB Educational Fund:

Jelle Roders heeft na de ALV-2012 aangegeven dat hij zich wilde terugtrekken uit de commissie Educational Fund (EF). Op de oproep tijdens de ALV voor toetreding tot de commissie en het EF nieuw leven in te blazen hebben volgende personen zich aangemeld:

Auke van de Werf (RWS), Mark Pronk (Marine Geomatics) en Lotte Schuitema (Maritiem Instituut Willem Barentsz).

Het bestuur HSB draagt genoemde personen voor tot benoeming door de ALV.

Volgens de zelfde procedure als bovenstaand kunnen tegenkandidaten worden voorgesteld (zie ook EF Art 4 lid 3).

 

Wij hopen u genoemde woensdag 27 maart 2013 te mogen verwelkomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van de HSB

Alain de Wulf

Secretaris

 

 

Heb je vragen over ALV en workshop Sanering Vecht en archeologie? Neem contact op met Hydrographic Society Benelux
Bezoekerslijst Sorteren op: Datum | Voornaam | Achternaam
Meer weergeven

Waar en wanneer


Graaf Floris V van Muiden
72 Herengracht
1398 AD Muiden
Nederland

Woensdag 27 maart 2013 van 13:00 tot 18:00 (CET)


  Aan mijn agenda toevoegen
ALV en workshop Sanering Vecht en archeologie
Muiden, Nederland: evenementen Cursus

Ben je geïnteresseerd in het organiseren van je eigen evenement?

Doe mee met miljoenen mensen op Eventbrite.

Log in of meld je aan

Je kunt deze tickets alleen in termijnen betalen als je een Eventbrite-account hebt. Log in of meld je aan voor een gratis account om door te gaan.