" rel="stylesheet">
Hoofdnavigatie overslaan
Pagina-inhoud
Dit evenement is afgelopen

Gemmeon Party Breda

Wim Vrolijk

Meerdere data

Gemmeon Party Breda

Deel Gemmeon Party Breda

Evenement gegevens

Englishspeaking version


Welkom op de Gemmeon Party

Wij zouden erg blij zijn jou te verwelkomen op een Gemmeon Party.

Wil jij behoren bij de 5% van de mensen die hebben besloten om te handelen en hun leven in eigen hand te nemen?

Weet je dat 90% van ons dagelijkse gedrag automatisch is en waarschijnlijk hetzelfde als gisteren? Wil jij dat dit morgen opnieuw hetzelfde is?

Dat is waarom wij bij Gemmeon ervan overtuigd zijn, dat werken aan onszelf en handelen om onze ideeën in de wereld te manifesteren, noodzakelijk is.

Het doel van een Gemmeon Party?

Het doel van een Gemmeon Party is je uit te nodigen om door middel van visualisatie jouw creativiteit te stimuleren en de passie te (her) vinden die jou uniek maakt en een essentieel onderdeel van de wereld.

Bij Gemmeon geloven we, dat als je hier niet zou zijn, de wereld zou zeggen: “waar is hij/zij”?

Daar bovenop, leven vanuit jouw passie inspireert anderen om hetzelfde te doen. Stel je een wereld voor waar iedereen zijn/haar passie en talent zou delen?

En we zeggen bovendien dat het leven bedoeld is om leuk te zijn! Dus, laten we werken en plezier hebben!

Hoe werkt het?

Als mensen, hebben we een doel nodig, een betekenis of een waarom om gelukkig te zijn. Als je een droom hebt, heb je van nature een hoog niveau van motivatie en energie om de onafwendbare uitdagingen van het leven aan te kunnen.

De perceptie die we hebben van onze echte identiteit is beperkt tot 10% op zijn best. Waar is de resterende 90%? Wel, simpelweg in het onderbewuste brein.

Wanneer je spreekt in de tegenwoordige tijd over een toekomstige situatie, stimuleer je jouw brein jou te helpen de beste wegen te vinden te komen waar je wilt komen, te zijn wie je wilt zijn, te hebben wat je wilt hebben…

Je bent plotseling 10 keer meer geïnspireerd, gemotiveerd, vindingrijk en hebt het gevoel dat iedereen samenwerkt om jou te helpen te slagen…

Prijs: 50 EUR Inclusief BTW per deelnemer

Meer infos? www.gemmeon.com

 

------------------------------------------------------------------------


Welcome to the Gemmeon Party

We would be happy to welcome you in a Gemmeon Party. Do you want to be part of the 5% of the people who have decided to act and take charge of their lives? Do you know that 90% of our daily behaviors are automatic and are probably the same we had yesterday? Do you want them to be the same tomorrow? This is why at Gemmeon, we are convinced that working on ourselves and act to manifest our ideas in the world is mandatory.

The goal of a Gemmeon Party

The goal of a Gemmeon Party is to invite you through visualization to stimulate your creativity and recover the passion that makes you unique and an essential piece of the world. At Gemmeon, we believe that if you wouldn’t be here, the world would say: “where is he/she?” On top of that, living (from) your passion will inspire others to do the same. Imagine a world where everybody would share his/her passion and talent? And we say also that life is supposed to be fun as well! So let’s work and have fun !

How does it work?

As humans, we need to have a purpose, a meaning or a why to be happy. When you have a dream, you naturally have a high level of motivation and energy to face the unavoidable challenges of life. The perception we have about our real identity is limited to 10% at best. Where are the remaining 90%? Well, simply in the subconscious mind. When you speak in the present tense of a future situation, you stimulate the mind to help you to find the best ways to get where you want to go, be who you want to be, have what you want to have… You are suddenly 10 times more inspired, motivated, resourceful and have the impression that everybody is plotting to make you succeed…

 

Price: 50 EUR VAT included per participant

 

More info? www.gemmeon.com


Heb je vragen over Gemmeon Party Breda? Neem contact op met Wim Vrolijk

Log in of meld je aan

Je kunt deze tickets alleen in termijnen betalen als je een Eventbrite-account hebt. Log in of meld je aan voor een gratis account om door te gaan.