Hej skal vi lege?

Denmark

Bummer! Sales have ended.

Unfortunately, tickets for this event are no longer on sale.

View upcoming events Create an event

Event Details

Hej skal vi lege? 

Børn skal have mulighed for at danse, hoppe, gynge, trille, slå kolbøtter, løbe op og ned ad bakker og klatre i træer - hver dag. Mange børn bliver nemlig ikke motorisk udfordret og det har resulteret i stigende tendenser som overvægt, inaktivitet og usunde vaner. Derfor opfordrer DGI og Børneulykkesfonden til mere bevægelse og udvikling blandt børn - primært i institutionerne, men også privat i fællesskab med familie og venner samt i idrætsforeninger.

På baggrund af dette har DGI og Børneulykkesfonden lanceret kampagnen Hej skal vi lege? som er en bevægelsesuge for børn i alderen 2-6 år. I 2013 deltager næsten 50.000 børn i kampagnen, som er en af de største kampagner, der sætter fokus på børn i bevægelse målrettet  i denne aldersgruppen.

Websted Børneulykkesfonden:

http://www.borneulykkesfonden.dk

http://www.borneulykkesfonden.dk/forside/kampagner/fritiden-idraet/hejskalvilege/pages/default.aspx

Websted DGI:                                                                                                 http://www.dgi.dk


Hej skal vi lege? (He shall we play?)

Children must have the opportunity to dance, jump, swing, roll, turn somersaults, run up and down hills and climbing trees - each day. Many children are not challenged in any way and this has resulted in rising trends like obesity, inactivity and unhealthy habits. Therefore DGI and Børneulykkesfonden urges for more movement and development among children - primarily in institutions, but also private jointly with family and friends, as well as in sports.

In light of this, DGI og Børneulykkesfonden launched the campaign Hej skal vi lege ? which is a movement week for children between 2-6 years. In 2013, almost 50,000 children will participate in the campaign, which is today one of the largest campaigns that focuses on children on the move, targeted in this age group.

Website Børneulykkesfonden:  

http://www.borneulykkesfonden.dk

http://www.borneulykkesfonden.dk/forside/kampagner/fritiden-idraet/hejskalvilege/pages/default.aspx

 

Website DGI:                                                                                                 http://www.dgi.dk