" rel="stylesheet">
Skip Main Navigation
Page Content
Det här eventet har avslutats

Grundläggande CSR-utbildning Borås

CSR Västsverige

Onsdag, oktober 8, 2014 från 13:00 till 17:00 (CEST)

Grundläggande CSR-utbildning Borås

Registreringsinformation

Typ av registrering Försäljning Slutar Pris Avgift Antal
Medlem i CSR Västsverige Slutade Gratis 0,00 kr
Övriga Slutade 2 000,00 kr 0,00 kr
Medarbetare/student på Högskolan Borås Slutade Gratis 0,00 kr

Dela Grundläggande CSR-utbildning Borås

Eventdetaljer

Ge oss en halv dag och vi kommer bland annat att lära dig vad begreppet CSR innefattar, vilka motiv och drivkrafter som finns för att arbeta med detta och hur man med enkla medel kan komma igång.

Vi introducerar dig för:

• Vad är CSR?
• Motiv och drivkrafter till att bli en mer ansvarstagande organisation
• Intressentanalys
• Hur integrerar vi CSR i verksamheten?
• Vilken hjälp har vi av ISO 26000 och andra kravdokument?
• Framgångsfaktorer
• Vanliga fallgropar, fällor att undvika
• Hur tar man första steget?
• Inspirerande företagsexempel

För att göra det hela mer levande bjuder vi vid varje utbildningstillfälle in ett företag som berättar om hur de konkret arbetar med CSR samt hur de har nått dit de är idag. 

Under utbildningen ges flera tillfällen för diskussion, reflektion och frågor. Det finns även möjlighet att koppla det som lärs ut till den egna verksamheten. Utbildningen avslutas med en uppsamlingsdiskussion då du har möjlighet att ställa ytterligare frågor till föredragshållarna.

Vem riktar sig utbildningen till?
Utbildningen passar dig som vill få grundläggande kunskaper i ämnet och inspiration till hur du kan arbeta med det i din verksamhet. Den lämpar sig väl både för dig som nyligen blivit CSR-ansvarig på din arbetsplats och dig som söker ny inspiration till det fortsatta arbetet. Den passar även personer med CSR-intresse från HR och kommunikation. Inga förkunskaper krävs.

Vad, utöver kunskap, ingår i utbildningen?
• Kursdokumentation

• Ekologisk fika

Vem leder utbildningen?
Utbildningen leds av Stefan Book, VD och senior konsult på Effort Consulting med tjugo års erfarenhet av att utveckla, använda och förmedla kunskap om hållbar verksamhetsutveckling. Stefan är teknologie doktor och en mycket van utbildare som har haft varierande roller i flera olika branscher. Effort Consulting är medlemmar i CSR Västsverige.

Vad kostar utbildningen?
Utbildning för 2 medarbetare i er organisation ingår i medlemskapet i CSR Västsverige och är ett första steg i riktning mot en mer hållbar och ansvarstagande verksamhet.

Om din organisation inte är medlem i CSR Västsverige kostar utbildningen 2 000 kr för respektive deltagare. 
Marknadsvärdet för denna utbildning är 3 500 kr per person.
Mer information om medlemskapsförmånerna.

Vem står bakom utbildningen?
Den icke-vinstdrivande föreningen CSR Västsverige - knutpunkten för Västsveriges samlade CSR-arbete. Vi är en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte och erbjuder bland annat kompetensutveckling, inspiration och kontaktnät inom området. Våra medlemmar kommer både från privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi i Västra Götaland och Halland, och nätverket växer med i snitt 7 nya medlemsorganisationer varje månad. Mer information om CSR Västsverige. 
Mer information om vilka våra medlemmar är.


Frågor?         
Kontakta Zandra Jönsson, zandra@csrvastsverige.se, 0706 44 55 75Har du frågor angående Grundläggande CSR-utbildning Borås? Kontakta CSR Västsverige

Tid & Plats


Högskolan Borås, Allégatan 1, Borås
J2519 ("bibliotekets sammanträdesrum")
Allégatan 1, Borås
Göteborg
Sverige

Onsdag, oktober 8, 2014 från 13:00 till 17:00 (CEST)


  Lägg till i min kalender

Arrangör

CSR Västsverige

  • Sveriges största CSR-nätverk för privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi
  • Plattform för lärande, samverkan och erfarenhetsutbyte
  • Verkar för positiva synergier mellan affärer och samhällsansvar
  • Erbjuder relevant stöd och mötesplatser i många former
  • Stärker medlemmarnas förutsättningar att förstå och ta ansvar för sin påverkan på samhälle, miljö och människa
  • Är till för alla verksamheter - stora som små
  • Oberoende aktör (icke-vinstdrivande förening), medfinansierad av Västra Götalandsregionen
  Kontakta Arrangören
Grundläggande CSR-utbildning Borås
Göteborg, Sverige Events Class Annan

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.