" rel="stylesheet">
Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Firefox OS App Day - Warsaw

Mozilla Firefox OS App Days

Saturday, January 26, 2013 from 8:30 AM to 8:00 PM (CET)

Firefox OS App Day - Warsaw

Ticket Information

Type End Quantity
Hackers Ended Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Firefox OS App Day - Warsaw

Event Details

Mozilla + T-Mobile

Zapraszamy deweloperów, projektantów i przedsiębiorców na całodniowe wydarzenie organizowane przez Mozillę i T-Mobile.

Dołącz do T-Mobile i Mozilli w Loft44 w sobotę 26 stycznia, by uczyć się, hackować i uczcić Firefox OS, otwarty system operacyjny Mozilli dla sieci mobilnej.

Jeśli jesteś web developerem, możesz bezpośrednio w domu tworzyć aplikacje w HTML5, CSS i JavaScript. Pomożemy Ci z całą resztą, także w tym, jak uzyskać dostęp do mobilnych API sieciowych i jak używać Symulatora Firefox OS w przeglądarce desktopowej, by widzieć i testować swoje aplikacje mobilne.

Technolodzy z Mozilli podzielą się narzędziami i technologiami stworzonymi w celu rozszerzenia i wsparcia nowego systemu oraz będą dostępni, aby pomóc hakerom.

Ten Dzień Aplikacji nie jest konkursem; jest okazją, by rozpocząć tworzenie aplikacji mobilnych dla Firefox Marketplace i nadchodzącego telefonu Firefox OS. Jest także dobrą okazją do zaprezentowania swojego projektu zarówno innym twórcom, jak i liderom oraz innowatorom.

Czekamy na Ciebie.


Co zabrać ze sobą:

Weź swój komputer z Linuksem, Makiem lub Windowsem oraz inne urządzenia. My zapewnimy resztę.


Co tworzyć:

Aplikacje, aplikacje, aplikacje. Firefox Marketplace poszukuje aplikacji otwartej sieci, które dobrze działają na urządzeniach mobilnych z systemem Firefox OS oraz w przeglądarce Firefox dla Androida. Ale jesteśmy też zainteresowani wszystkimi rodzajami aplikacji sieciowych. Możesz wziąć aplikację HTML5, którą rozpocząłeś i zamierzasz kontynuować, skończyć, dopracować lub po prostu zaprezentować.


Jak zacząć (opcjonalnie):

 

Agenda:

 • 8:30 - 9:30. Rejestracja. Kawa, lekkie śniadanie
 • 9:30am - 10:00am. Staś Małolepszy (Mozilla) - Introduction to Firefox OS & Apps Marketplace
 • 10:00am - 10:30am. Piotr Zalewa (Mozilla) -  HTML5 apps. Tools and building blocks
 • 10:30am - 11:00am. Kamil Leszczuk and Jarosław Wawszczak (T-Mobile) - Using OpenAPI for telco services in multiplatform environment
 • 11:00am - 11:30am. Tony Santos (Mozilla) - Firefox OS and Markerplace UX
 • 11:30 - 12:00. Wideo. Pytania i odpowiedzi
 • 12:00 - 13:00
 • 13:00 - 17:00. Tworzenie aplikacji
 • 17:30 - 19:00. Demonstracje i napoje

-----------------------------------------------------

ENGLISH

Calling developers, designers and entrepreneurs for a day-long event hosted by Mozilla and T-Mobile.

Please join T-Mobile and Mozilla at the Loft44 on Saturday January 26, to learn, hack and celebrate the Firefox OS, Mozilla's open source operating system for the mobile web.

If you're a web developer, you’ll be right at home coding apps in HTML5, JavaScript and CSS for the Firefox OS. We’ll help you with everything else, including how to access mobile Web APIs and how to use the Firefox OS Simulator in your desktop browser to view and test your mobile apps.

Technologists from Mozilla will share tools and technology built to extend and support the new platform and will be available to help hackers.

This App Day is not a competition; it's an opportunity to start creating mobile apps for Firefox Marketplace and the coming Firefox OS phone. It's also a great opportunity to demo your project for an audience of peers, as well tech leaders and innovators.

We'll introduce you to the tools you need to get started.

Look forward to seeing you.


What to bring:

Bring your Linux, Mac or Windows development machine and device(s). We will provide everything else.


What to build:

Apps. Apps. Apps. The Firefox Marketplace is looking for open web apps that work well on mobile for Firefox OS and Firefox for Android. But we're interested in all kinds of web apps. You can bring an HTML5 app that you’ve started and want to continue, finish, polish, or just present.


How to get started now (optional):


Schedule:

 • 8:30am - 9:30am. Registration. Coffee, light breakfast.
 • 9:30am - 10:00am. Staś Małolepszy (Mozilla) - Introduction to Firefox OS & Apps Marketplace
 • 10:00am - 10:30am. Piotr Zalewa (Mozilla) -  HTML5 apps. Tools and building blocks
 • 10:30am - 11:00am. Kamil Leszczuk and Jarosław Wawszczak (T-Mobile) - Using OpenAPI for telco services in multiplatform environment
 • 11:00am - 11:30am. Tony Santos (Mozilla) - Firefox OS and Markerplace UX
 • 11:30am - 12:00pm. Video. Q&A
 • 12:00 - 1:00pm
 • 1-5pm: app hacking
 • 5:30pm -7pm: Demos & drinks.Have questions about Firefox OS App Day - Warsaw? Contact Mozilla Firefox OS App Days

When & Where


Loft44
44 Powązkowska
Warsaw
Poland

Saturday, January 26, 2013 from 8:30 AM to 8:00 PM (CET)


  Add to my calendar
Firefox OS App Day - Warsaw
Warsaw, Poland Events Networking

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.