" rel="stylesheet">
Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Celebrating LGBT History Month

Stonewall Cymru Diversity Champions

Wednesday, February 22, 2012 from 5:30 PM to 8:00 PM (PST)

Celebrating LGBT History Month

Ticket Information

Type End Quantity
Celebrating LGBT History Month Ended Free  

Share Celebrating LGBT History Month

Event Details

Dathlu Mis Hanes LHDT

Dydd Mercher 22 Chwefror

5:30 PM

Optom Theatre, Prifysgol Caerdydd, CF24 4LU

 

Fel rhan o Fis Hanes LHDT, mae Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall Cymru yn eich gwahodd i ddathlu’r llwydiannau a fu a chydnabod heriau sydd dal i ddod.  Ymunwch â ni ar Chwefror 22 am areithiau ysbrydoledig, perfformiadau, rhwydweithio gwych a bwffe am ddim! 

Ar ein hagenda cyffrous mae anerchiadau gan Rosemary Butler, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru. Hefyd perfformiad gwych gan Forget Me Not Productions.

 

Hefyd, peidiwch â cholli eich cyfle i gyfarfod ag Arwr Lleol Llundain 2012 – athletwr ifanc sy’n paratoi i gyfranogi yng ngemau Paralympaidd 2016


Celebrating LGBT History Month

Wednesday 22nd February
5:30 PM

Optom Theatre, Cardiff University, CF24 4LU

 

As part of LGBT History Month, Stonewall Cymru Diversity Champions invite you to celebrate past progress and recognise future challenges.  Join us on February 22 for a series of inspirational speakers, performances, great networking and a free buffet!  

 Our exciting agenda includes talks from Rosemary Butler, Presiding Officer for National Assembly for Wales and Andrew White, Director of Stonewall Cymru and a fantastic Theatre performance from Forget Me Not Productions

Also, don’t miss your chance to meet a London 2012 Local Hero – an inspirational young athlete set to take part in the 2016 Paralympic games


Have questions about Celebrating LGBT History Month? Contact Stonewall Cymru Diversity Champions

When & Where


Optom Theatre
Cardiff University
Maindy Road
CF24 4LU Cardiff
United Kingdom

Wednesday, February 22, 2012 from 5:30 PM to 8:00 PM (PST)


  Add to my calendar

Organizer

Stonewall Cymru Diversity Champions

Stonewall Cymru Diversity Champions

  Contact the Organizer
Celebrating LGBT History Month
Cardiff, United Kingdom Events Conference

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.